Lidia Gądek: Panie Ministrze! To wstyd i wielki dyshonor dla pana, jako lekarza

W szpitalu specjalistycznym im. L. Rydygiera w Krakowie brakuje pieniędzy na innowacyjne operacje rekonstrukcji ucha i małżowiny usznej, bowiem w wyniku wejścia w życie ustawy o sieci szpitali, NFZ nie zapłaci już za nadwykonania.
Paweł Grzybowski 2017-08-18 10:18

4 sierpnia 2017 posłowie Lidia Gądek, Józef Lassota, Dorota Niedziela, Bogusław Sonik, Marek Sowa i Rafał Trzaskowski wystosowali do ministra zdrowia interpelację w sprawie wstrzymania wykonywania operacji rekonstrukcji ucha i małżowiny usznej w krakowskim szpitalu im. Ludwika Rydygiera.

- Pacjenci z Małopolski zaczęli już odczuwać pierwsze skutki ustawy wprowadzającej sieć szpitali – czytamy w interpelacji.

Innowacyjne operacje

Od ok. pół roku Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne wraz z Oddziałem Laryngologii Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie specjalizuje się w najtrudniejszych na świecie jednoetapowych rekonstrukcjach małżowin usznych oraz rekonstrukcjach przewodu słuchowego u dzieci i dorosłych z wrodzonym niedorozwojem narządu słuchu zwanym mikrocją lub którzy stracili ucho w wypadku.

Lekarze w placówce w Nowej Hucie pomyślnie przeprowadzili dotychczas pięć zabiegów odtwarzających ucho wewnętrzne i małżowinę. Podobnym osiągnięciem na całym świecie może się pochwalić jeszcze tylko prywatna klinika w Los Angeles, co stawia Polskę na 1-szym miejscu w Europie pod względem doświadczenia w tych skomplikowanych operacjach. Centrum boryka się jednak z nowym problemem.

NFZ nie zapłaci za nadwykonania

Liczba pacjentów oczekujących na tę innowacyjną operację jeszcze w lipcu wynosiła 20 osób. Jednak brak zapłaty za „oparzenia” i „replantacje” wykonane ponad limit od stycznia do lipca, spowodowały wstrzymanie wszystkich planowych operacji. Narodowy Fundusz Zdrowia poinformował, że nie ma już obowiązku płacić za nadwykonania, a także przestrzega szpital przed działaniami niezgodnymi z prawem.

- Odnosząc się do zarzutów dotyczących braku zapłaty za nadwykonania pragnę przypomnieć, że zgodnie z przepisami oddział NFZ ma obowiązek wywiązać się ze zobowiązań finansowych wobec szpitala zgodnie z podpisaną przez obie strony umową – odpowiada NFZ - Finansowanie świadczeń zrealizowanych ponad limit nie leży w obowiązku funduszu. Oddział finansuje nadwykonania w sytuacji, gdyby miał na to dodatkowe fundusze. Nie oznacza to również, że świadczenia te muszą być zapłacone w stu procentach i zgodnie z nowelizacją ustawy świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wyłącznie przez NFZ – dodaje.

Ponadto, fundusz przypomina, iż zgodnie z ogólnymi warunkami umów każdy świadczeniodawca ma obowiązek dostosować harmonogram udzielania świadczeń do obowiązującego kontraktu, w tym liczbę operacji planowych jak i uwzględniając margines na zdarzenia nagłe. W związku z czym wstrzymanie przez szpital przyjęć pacjentów bez wyraźniej przyczyny byłoby złamaniem warunków umowy zawartej z NFZ.

Apel do ministra

W związku z zaistniałą sytuacją zarówno szpital jak i parlamentarzyści zaapelowali do władz o interwencję w tej sprawie.

- Pomoc i rozwiązanie problemu może nadejść jedynie "z góry" dając nadzieję pacjentom do tej pory szukającym pomocy za oceanem na zapewnienie leczenia specjalistycznego w Polsce – czytamy w komunikacie na stronie internetowej szpitala specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie.

W ostrzejszych słowach wypowiadają się w tej sprawie posłowie:

- Panie Ministrze! To wstyd i wielki dyshonor dla Pana, jako lekarza, bowiem mógł Pan bez większego wysiłku przewidzieć, że felerną ustawą o sieci szpitali doprowadzi do chaosu i dezorganizacji jeszcze przed jej pełnym wdrożeniem. W efekcie 20 pacjentom zabrano szansę na słuch, na co się cieszyli, czego pragnęli i o co się modlili. Razem z koleżankami i kolegami posłami z Małopolski, wzywamy Pana oraz Panią Premier Beatę Szydło, która również pochodzi z Małopolski, by natychmiast przywrócić finansowanie nowatorskich zabiegów rekonstrukcji ucha i małżowiny usznej. Wzywamy Pana również do tego, aby złożył publicznie deklarację wsparcia polskich szpitali w przeprowadzaniu zabiegów pionierskich. Proszę nie niweczyć wielu lat przygotowań lekarzy do wykonania niezwykle skomplikowanych zabiegów oraz ich bezcennego doświadczenia, które posiedli – piszą parlamentarzyści w interpelacji.

Częściowo na apel odpowiedział OW NFZ w Krakowie.

- W Małopolskim Oddziale NFZ prowadzone są obecnie analizy związane z nowym sposobem finasowania świadczeń w ramach sieci szpitali, czyli ryczałtem. Reforma przewiduje zarówno waloryzację, czyli zwiększenie wyceny świadczeń jak i zwiększenie ryczałtów dla poszczególnych szpitali, które znalazły się w sieci. W związku z reformą wszystkie szpitale były z dużym wyprzedzeniem informowane o tym, że finasowanie nadwykonań w formie, do jakiej byli przyzwyczajeni nie będzie miało już miejsca. Zwiększenie finasowania świadczeń w szpitalach będzie miało miejsce w innej formie - zwiększenia wyceny świadczeń (w sumie o 4 procent) i kwocie ryczałtu. Wzrost dotyczy również szpitala im. Rydygiera – czytamy w odpowiedzi.

PDF

Zobacz także