Państwowa Inspekcja Pracy nie pomoże pielęgniarkom w walce o płace

Medexpress

Opublikowano 22 wrzesnia 2022, 09:49

Medexpress

Opublikowano 22 wrzesnia 2022, 09:49

  • Przedstawiciele Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych spotkali się z przedstawicielami Głównego Inspektoratu Pracy.
  • Tematem spotkania były nieprawidłowości w realizacji zapisów znowelizowanej ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych, które weszły w życie 1 lipca br.
  • NIPiP informuje o licznych zgłoszeniach o tym, że po wejściu nowelizacji w życie, część pracodawców przestała uwzględniać kwalifikacje posiadane przez pielęgniarki i położone – zaszeregowując je do niższych grup płacowych – mimo że wcześniej, przed zmianą w wynagrodzeniach, kwalifikacje te uznawali.
  • Inspekcja Pracy rozpoczęła już kontrole w placówkach medycznych, w których zaistniało podejrzenie o nieprawidłowe naliczanie wynagrodzeń.
  • Równocześnie Główny Inspektorat Pracy przyznał, że nie dysponuje wystarczającymi narzędziami, pozwalającymi mu w każdym przypadku wymóc na pracodawcy przeszeregowanie pracownika w siatce płac. W takich przypadkach, w celu wyegzekwowania roszczeń, wskazuje na sądy pracy.

„W trakcie konsultacji projektu ustawy o wynagrodzeniach, NRPiP wielokrotnie wskazywała na to, że brak zapisu o dedykowanych środkach na wzrost płac, doprowadzi do licznych nieprawidłowości i nadużyć. Uwagi te, podobnie jak uwagi innych środowisk, nie zostały uwzględnione w nowelizacji. Mamy nadzieję, że niebawem Ministerstwo Zdrowia przychyli się do naszych uwag i wspólnie uda nam się wypracować rozwiązania, które zminimalizują skalę nieprawidłowości” - Zofia Małas, prezes NRPiP.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

nipip / NRPiP / wynagrodzenie pielęgniarek / Zofia Małas / prezes NRPiP
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28