Parlamentarny Zespół ds. Organizacji Ochrony Zdrowia - transmisja online

Thinkstock/GettyImages
Porządek posiedzenia:1. Przewlekła białaczka limfocytowa: potrzeby, wyzwania i ocena obecnej sytuacji. 2. Ścieżka kompleksowej opieki nad chorymi z rakiem piersi.
Medexpress 2019-08-29 17:00

PDF

Zobacz także