Parlamentarny Zespół ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień - oglądaj online

Fot. Getty Images/iStockphoto
Możliwości prawnego uregulowania funkcjonowania ośrodków świadczących stacjonarną, całodobową terapię uzależnień, bez wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą.
Medexpress 2019-07-16 11:12

PDF

Zobacz także