NIL:

Personel medyczny nie powinien skupiać się na wypełnianiu dokumentacji medycznej

Medexpress

Opublikowano 04 grudnia 2020, 15:30

154420544 Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 04 grudnia 2020, 15:30

3 grudnia 2020 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło stanowisko w sprawie nowelizacji projektu rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Poniżej zamieszczamy jego treść.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z nowelizacją projektu rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów oraz sposobu przetwarzania dokumentacji medycznej w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, o którym powiadomił Błażej Poboży, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, pismem z dnia 25 listopada 2020 r., znak: DP-WLO-0231-16/2020/AK, negatywnie ocenia przedłożony projekt rozporządzenia.

Prezydium NRL, analogicznie jak w stosunku do rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 9 listopada 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, zwraca uwagę, że projektowane rozporządzenie utrzymuje niemal cały zakres szczegółowości dokumentacji medycznej prowadzonej w podmiocie leczniczym. Samorząd lekarski oczekuje, że zakres wymaganej dokumentacji medycznej w szpitalach tymczasowych zostanie ograniczony do niezbędnego minimum, a nie utrzymany na dotychczasowym poziomie rozbudowania. Personel medyczny udzielający świadczeń zdrowotnych pacjentom zakażonym wirusem SARS-CoV-2 nie powinien skupiać się na wypełnianiu nadmiernej dokumentacji medycznej a na pomocy pacjentom.

Źródło: NIL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

lekarze / nil / COVID-19
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31