Lekarze płacą kary w związku z wystawianiem recept. Pielęgniarki też zapłacą?

Edyta Hetmanowska

Opublikowano 25 lipca 2014, 10:06

Retro nurse Fot. Thinkstock / Getty Images
Edyta Hetmanowska

Opublikowano 25 lipca 2014, 10:06

„Z uwagi na zmiany legislacyjne umożliwiające pielęgniarkom wystawianie recept można oczekiwać, że sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za lata kolejne wzbogacą się o dodatkowe dane dotyczące liczby oraz wysokości kar nałożonych na pielęgniarki.” - przewiduje prezes NRL.

W związku ze stwierdzeniem wiceministra Zdrowia Sławomira Neumanna w trakcie audycji „Tak jest” emitowanej 23 lipca br., że nie nakłada się kar w związku z wystawianiem recept, prezes NRL Maciej Hamankiewicz przesłał wiceministrowi faktyczne dane dotyczące kar.

„W 2013 r. oddziały wojewódzkie Funduszu przeprowadziły 621 kontrole ordynacji lekarskiej z czego 123 kontrole obejmowały lekarzy wystawiających recepty w oparciu o umowy indywidualne na wystawianie recept na leki i wyroby medyczne objęte refundacją, a 498 kontrole dotyczyły realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ordynacji lekarskiej. Skontrolowano 2 824 lekarzy. W porównaniu z 2012 r. liczba skontrolowanych lekarzy wzrosła o 147,29% (1 142 lekarzy w 2012 r.).

Łącznie w wyniku przeprowadzonych kontroli ordynacji lekarskiej w 2013 r. wartość zakwestionowanej ordynacji (2 872 234,42 zł) oraz kar umownych (578 404,32 zł) wyniosła 3 450 638,74 zł. Po rozpatrzeniu środków odwoławczych kwota do zwrotu wyniosła 3 321 976,58 zł, co stanowi 12,11% wartości kontrolowanej ordynacji.

W 2013 r. oddziały wojewódzkie Funduszu łącznie przeprowadziły 1 863 postępowania kontrolne w aptekach, z czego 1 573 kontroli zakończyło się przekazaniem zaleceń pokontrolnych. W stosunku do roku poprzedniego łączna liczba przeprowadzonych kontroli wzrosła o blisko 73,14% (787 postępowań kontrolnych).

W wyniku kontroli aptek przeprowadzonych od stycznia do grudnia 2013 r., w których wystosowano zalecenia pokontrolne, nałożono łącznie kary umowne w wysokości 421 538,79 zł.4 Odsetki ustawowe za nieterminowe uregulowanie zobowiązań, będących skutkiem nieprawidłowości ujawnionych podczas kontroli aptek przeprowadzonych w danym okresie zostały naliczone w kwocie 13 660,32 zł.

Powyższe dane pochodzą ze sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za rok 2013 i w sposób oczywisty przeczą stwierdzeniu Pana Ministra, iż w związku z wystawianiem recept nie są stosowane kary. Z uwagi na zmiany legislacyjne umożliwiające pielęgniarkom wystawianie recept można oczekiwać, że sprawozdania z działalności Narodowego Funduszu Zdrowia za lata kolejne wzbogacą się o dodatkowe dane dotyczące liczby oraz wysokości kar nałożonych na pielęgniarki.”

Źródło: nil.org.pl

Czytaj także: Lekarze POZ listy piszą, a minister milczy

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

podobne

PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31