Niezadowolenie z podwyżek wynika z problemów technicznych

Edyta Hetmanowska

Opublikowano 05 stycznia 2016, 07:00

Lucyna_Dargiewicz
Edyta Hetmanowska

Opublikowano 05 stycznia 2016, 07:00

Lucyna Dargiewicz Lucyna Dargiewicz

Jaki był 2015 r. dla pielęgniarek? Jakie cele stawia sobie OZZPiP w 2016 r.? - mówi Lucyna Dargiewicz, przewodnicząca OZZPiP. 

Jaki był dla pielęgniarek 2015 rok?

To był ciężki rok, tak jak pozostałe, w których Związek Pielęgniarek i Położnych walczył o swoje prawa. Jednak rok 2015 był trudniejszy od pozostałych, bo rozpoczęłyśmy w nim dwie dla nas bardzo ważne sprawy. Pierwsza związana z wpisaniem pielęgniarki do systemu świadczeń przez NFZ, druga związana z próbą podniesienia płacy pielęgniarek i położnych. Wszystko po to, by zachęcić młode osoby do podejmowania tego zawodu oraz zatrzymania tych, które są w obu zawodach.

Co udało się osiągnąć a czego nie w mijającym roku?

Podpisałyśmy porozumienie z ministrem zdrowia Marianem Zembalą w kwestii warunków płacy pielęgniarek i położnych. Porozumienie dało pielęgniarkom podwyżki w wysokości 4x400 zł brutto. W pierwszej fazie rozmów porozumieniem miała być objęta niewielka grupa pielęgniarek i położnych, głównie pracujących w szpitalach. Dzięki naszym działaniom udało nam się włączyć również POZ-ty, pielęgniarki podległe bezpośrednio ministrowi zdrowia i pielęgniarki epidemiologiczne. Porozumienie weszło już w życie i jest realizowane na terenie całego kraju. Z różnym skutkiem. Część pracodawców uregulowała już rozporządzenie z września i października, czyli zgodę Ministerstwa w pierwszej fazie na kwotę 300 zł brutto, na co zgody Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych nie było, ponieważ za mała grupa pielęgniarek była nim objęta. Kwota była też za mała. Porozumienie podpisane 23 września rozszerzyło grupę pielęgniarek i położnych oraz dało większe kwoty. Zakłady pracy wypłacają te pieniądze na podstawie obu tych rozporządzeń, dlatego miniony rok też można uznać za trudny, ponieważ nie było jednolitego rozporządzenia tylko równoległe dwa rozporządzenia. Stąd trochę niepokoju w placówkach, ale od 2016 roku obowiązuje już jedno z rozporządzeń gwarantujące pielęgniarkom uzgodnioną wyższą kwotę (4x400 zl brutto).

Związek walczył nie tylko o podwyżki…

Jeśli chodzi o podwyżki i niezadowolenie z nich, to wynika ono z problemów technicznych. Bo pieniądze idą do zakładów pracy w oparciu o dwa rozporządzenia. Niepokój dyrektorów zakładów pracy wynikał z tego, że nie wiedzieli oni, czy pieniądze wpłyną i jak to będzie. Ale część placówek już się z tym problemem uporała. Natomiast drugie rozporządzenie mówiące m.in. o wpisaniu zawodu pielęgniarki w system pozostawia niedosyt, bo wypracowaliśmy propozycje, które wysłane zostały do konsultacji społecznych. Były minister zdrowia nie zdążył podpisać tych rozporządzeń. Czekają teraz na podpis nowego ministra zdrowia. Na pierwszej komisji sejmowej w kadencji nowego Sejmu minister zdrowia przedstawiał swój plan na funkcjonowanie systemu ochrony zdrowia. Potwierdził on wówczas utrzymanie rozporządzeń płacowych. Na moje pytanie dotyczące wpisania pielęgniarki w system, otrzymaliśmy zapewnienie, że będą miały umocowania prawne. 15 grudnia minister spotkał się ze wszystkimi przedstawicielami ochrony zdrowia. Były zapewnienia o kolejnych spotkaniach w ramach zespołu ds. wpisania pielęgniarki w system, bo była tylko część koszyków tj. szpitalnych załatwiona. A koszyków jest dużo, więc ten Zespół jeszcze będzie pracował zgodnie z tym co mówił minister zdrowia.

Jakie cele stawia sobie Związek w 2016 r.?

Chcemy doprowadzić do podpisania rozporządzeń koszykowych. To umocni zawód pielęgniarki i da pacjentom zabezpieczenie w usługę pielęgniarską. Świadczenia koszykowe mówią, ile pielęgniarek ma przypadać na dany oddział. Do tej pory mówiło się tylko ile ma być lekarzy. W związku z czym w ramach oszczędności zatrudnia się jak najmniej pielęgniarek i powierza im zbyt dużą liczbę pacjentów. Nie zgadzamy się na to i uważamy, że ta liczba powinna być ściśle określona. Mamy nadzieję, że uda nam ię to wdrożyć w 2016 roku.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30