Pielęgniarka lub ratownik zastąpią lekarza koordynatora

Ratownictwo ambulans nosze
Do konsultacji społecznych trafił projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu zadań wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego.
Medexpress 2018-04-16 14:36

Jedną z proponowanych zmian jest umożliwienie pielęgniarkom systemu lub ratownikom objęcie funkcji wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego. To nowa funkcja. Dotychczas nosiła nazwę "lekarz koordynator ratownictwa medycznego". Jednak nie każda pielęgniarka lub ratownik będą mogli objąć funkcję koordynatora. Kandydaci będą musieli legitymować się co najmniej czteroletnim doświadczeniem w pracy na stanowisku dyspozytora medycznego oraz wykształceniem wyższym I-go stopnia. Dodatkowo został wprowadzony wymóg posiadania ważnego zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego.

Skierowany przez Ministerstwo Zdrowia projekt rozporządzenia zawiera katalog uprawnień wojewódzkiego koordynatora ratownictwa medycznego w zakresie uzyskiwania informacji od podmiotów leczniczych w tym od jednostek systemu oraz jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego oraz od głównego dyspozytora medycznego lub jego zastępcy.

Takie dane są konieczne w czasie koordynowania akcji medycznej, zwłaszcza takiej, która dotyczy większej liczby osób poszkodowanych, i w której uczestniczy wiele jednostek systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz szpitali.

Tekst rozporządzenia można przeczytać tutaj

PDF

Zobacz także