Pielęgniarka – specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Pielęgniarki Cyfrowe

Opublikowano 21 sierpnia 2019, 13:00

Pielęgniarki Cyfrowe

Opublikowano 21 sierpnia 2019, 13:00

Pielęgniarstwo chirurgiczne jest jednym z najobszerniejszych działów.

Praca w oddziale chirurgicznym wymaga ogromnej wiedzy medycznej, pielęgniarka musi być przygotowana do kompleksowej opieki nad chorym, ale także musi umieć wyposażyć chorych i ich rodziny w wiedzę z zakresu: samokontroli, samoopieki, samopielęgnacji, co ma wpływ na dalszy rozwój choroby, ograniczenie do minimum jej następstw, oraz do powrotu do zdrowia i jego utrzymania. Najlepszy chirurg potrzebuje zgranego zespołu... Każdy medyk zdaje sobie z tego sprawę.

Przypominamy, że szkolenie specjalizacyjne, jest to rodzaj
kształcenia, który zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach
pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 1435 z późn. zm.) ma na celu uzyskanie przez pielęgniarkę/rza specjalistycznej wiedzy i umiejętności w określonej dziedzinie
pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia oraz tytułu
specjalisty w tej dziedzinie.

Czas trwania specjalizacji to ok. 2 lat, zakończone egzaminem państwowym.

W zakresie umiejętności, pielęgniarka specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa
chirurgicznego potrafi wykonać wszelkie potrzebne czynności przygotowawcze do zabiegu operacyjnego, uwzględniając rodzaj zabiegu operacyjnego i rodzaj w trybie pilnym i planowym, określić cele, planować i realizować interwencje w odniesieniu do każdego pacjenta leczonego chirurgicznie.

Poza tym, posiada także wiele uprawnień do wykonywania czynności samodzielnie, bez zlecenia lekarskiego, między innymi.:

 1. Oceny stan odżywienia chorego w okresie przed- i pooperacyjnym oraz
  dobranie dietę właściwej dla stanu klinicznego chorego;
 2. Oceny natężenia bólu u chorego, również dziecka i podejmowanie działań
  pielęgnacyjno-terapeutycznych związanych z niwelowaniem bólu;
 3. Oceny stanu rany, także u dzieci, rozpoznawanie wczesnych objawów jej
  zakażenia i dobranie środków, opatrunkowych do rodzaju rany i fazy jej
  gojenia (rana urazowa, operacyjna, rany przewlekłe); zdejmowanie szwów;
 4. Analizy dokumentacji medycznej (m.in. karty informacyjne leczenia
  szpitalnego, skierowanie do szpitala);
 5. Przeprowadzenia ukierunkowanego badania fizykalnego dorosłego;
 6. Rozpoznawania i różnicowania objawów otrzewnowych;
 7. Wykonania badania palcem przez odbyt;
 8. Interpretowanie podstawowych wyników badań laboratoryjnych krwi i moczu;
 9. Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego, również dziecka,
  uwzględniając rodzaj zabiegu operacyjnego i rodzaj znieczulenia w trybie
  pilnym i planowym, planowanie i realizowanie interwencji w odniesieniu do
  każdego pacjenta leczonego chirurgicznie;
 10. Rozpoznanie stanów zagrożenia życia u chorych leczonych chirurgicznie;
 11. Dokonanie wstępnej oceny ciężkości urazów, ocena stanu świadomości
  chorych oraz uczestniczenie w diagnostyce urazów;
 12. Oceny ryzyka wystąpienia powikłań u chorego w opatrunku gipsowym, na
  wyciągu i po zabiegu operacyjnym oraz wdrożenie sposobu profilaktyki
  powikłań;
 13. Podłączanie chorego do urządzeń monitorujących i pomiarowych oraz
  interpretacja odczytywanych parametrów i wyników badań diagnostycznych;
 14. Udzielanie pacjentowi informacji dotyczącej doboru obuwia i/lub przyszłego
  zaopatrzenia ortopedycznego;
 15. Oceny stanu dziecka po urazie;
 16. Prowadzenie oceny stanu pacjenta z uwzględnieniem monitorowania stanu
  układu oddechowego, krążenia, centralnego układu nerwowego oraz
  podstawowych badań laboratoryjnych (gazometrii krwi włośniczkowej,
  stężenia glukozy we krwi, stężenia elektrolitów we krwi);
 17. Podejmowanie decyzji o podjęciu działań ratunkowych lub odstąpieniu od
  czynności ratunkowych;
 18. Prowadzić podstawową i zaawansowaną resuscytację krążeniowo-oddechową
  u osób dorosłych, dzieci, niemowląt, według obowiązujących wytycznych;
 19. Wykonać intubację dotchawiczą w sytuacji nagłego zatrzymania krążenia bez
  użycia środków zwiotczających oraz prowadzić wentylację zastępczą;
 20. Wykonać EKG, defibrylację z użyciem AED i manualnego defibrylatora;
 21. Opatrzyć rany, tamować krwotoki, unieruchomić złamania, zwichnięcia i
  skręcenia;
 22. Unieruchomić kręgosłup ze szczególnym uwzględnieniem odcinka szyjnego;
 23. Rozpoznać zagrożenia w miejscu zdarzenia oraz przygotować pacjenta do
  transportu kwalifikowanego;
 24. Wykonać segregację medyczną i koordynować działania medyczne na miejscu
  zdarzenia, odebrać poród w warunkach poza szpitalnych.

Źródła: http://pielegniarkabyc.pl/blog/2018/11/06/specjalizacja-chirurgiczna-dla-
pielegniarek/

http://www.ckppip.edu.pl/uploads/docs/Programy_ksztalcenia/Szkolenia%20specjalizacyjne_
1/Piel%C4%99gniarstwo%20chirurgiczne.pdf

http://www.oipp.lodz.pl/index.php?szk=SZKOLOKON#szkolenia_specjalizacyjne

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe / porada pielęgniarska
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30