Pielęgniarki: Będzie spotkanie w MZ dot. przeciwdziałania agresji

Fot. MedExpress TV
Medexpress 2020-01-22 09:55

Pielęgniarki długo zabiegały o spotkanie z w MZ z udziałem Policji. W końcu dzięki staraniom Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych udało się ustalić termin spotkania w sprawie agresji na pielęgniarki i położne i sposobom temu przeciwdziałania.

Spotkanie odbędzie się 7.02.2020 r. i wezmą w nim udział przedstawiciele OZZPIP, pracodawców, Ministerstwa Zdrowia oraz Policji.

Ponadto, w związku z powtarzającymi się przypadkami umarzania postępowań w sprawie naruszenia nietykalności osobistej pielęgniarki (funkcjonariusza publicznego!) Związek wystąpił o obecność na ww. spotkaniu przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości - Prokuratora Generalnego.

Źródło: FB OZZPIP

PDF

Zobacz także