Pielęgniarki do pracodawców: przestrzegajcie porozumienia!

Fot. Medexpress.TV
Rok 2020 został ogłoszony przez WHO Międzynarodowym Rokiem Pielęgniarek i Położnych. W Ministerstwie Zdrowia rozpoczęła się inauguracja polskiej edycji związanej z tym międzynarodowej kampanii „Nursing NOW”.
Medexpress 2020-02-05 13:03

Krystyna Ptok, przewodnicząca OZZPiP skierowała list otwarty do pracodawców: dyrektorów, prezesów, kadry zarządzającej podmiotów leczniczych. Chodzi o przestrzeganie porozumienia, zgodnie z którym środki dedykowane wskazanemu środowisku powinny być w całości pobrane z NFZ i przyznane adresatom, czyli pracownikom wyszczególnionej grupy zawodowej:

Z przekonaniem, że również w Polsce wszyscy podzielamy pogląd odnośnie potrzeby utrzymania rangi zawodu pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych, którzy niezależnie od innych zawodów są filarem ochrony zdrowia, uprzejmie prosimy, aby Dyrektorzy, Prezesi i kadra zarządzająca podmiotów leczniczych uszanowali ciężko wypracowane Porozumienie OZZPiP i NRPiP, zgodnie z którym środki dedykowane wskazanemu środowisku powinny być w całości pobrane z NFZ i przyznane adresatom, czyli pracownikom wyszczególnionej grupy zawodowej.
Podstawą kierowania niniejszego listu do Państwa są napływające niepokojące informacje z których wynika, że środki przeznaczone na podwyżki dla pielęgniarek, pielęgniarzy i położnych zagospodarowane są niezgodnie z przeznaczeniem, a niektórzy z Dyrektorów / Prezesów znacznej ich części nie wykorzystują w ogóle lub zwracają do NFZ.
Takie sytuacje, kiedy borykamy się z deficytem kadr medycznych (głównie pielęgniarek i położnych!), a istnieją wypracowane konkretne rozwiązania za którymi idą określone środki mogące pomóc utrzymać pracowników na rynku pracy, nie powinny mieć miejsca.
Taka sytuacja potęguje narastające z każdym dniem niezadowolenie, które nie sprzyja również wizerunkowi Pracodawcy, dla którego dobro pracownicze jest z perspektywy organizacyjnej tym najważniejszym.
Wynika to z podstawowego faktu, że satysfakcja pracownicza o którą należy dbać, przedkłada się wprost na obsługę pacjentów, a co za tym idzie na ich zdrowie.
Mając na uwadze powyższe, proszę w imieniu Związku o ponowne zweryfikowanie swoich decyzji i zagospodarowanie wszystkich przydzielonych środków zgodnie z przeznaczeniem. Wyrażam gorące przekonanie, że nasza prośba zostanie uszanowana.

Źródło: OZZPiP

PDF

Zobacz także