Pielęgniarki: Nadal jesteśmy jednymi z najgorzej opłacanych specjalistów w kraju

Medexpress

Opublikowano 28 maja 2018, 11:50

Thinkstock / Getty Images
Medexpress

Opublikowano 28 maja 2018, 11:50

Zarząd i członkowie Stowarzyszenia Pielęgniarki Cyfrowe uważają, że dla pielęgniarek i położnych nowelizacja nie wniesie żadnych pozytywnych zmian, a wręcz zaszkodzi całemu środowisku przez najbliższe lata. Nadal współczynniki proponowanej wysokości płac są żenująco niskie dla tej grupy zawodowej. Jesteśmy wciąż jednymi z najgorzej opłacanych specjalistów w kraju.

O tym jakie zmiany dla pielęgniarek przynosi nowelizacja przeczytasz tu:

W projekcie nowelizacji ustawy, jak i obowiązującym akcie prawnym jest zapis o stanowiskach wymagających wykształcenia wyższego pielęgniarek i położnych lub/i specjalizacji, co powoduje dowolność w interpretacji prawa przez dyrektorów placówek medycznych.
Ponieważ w chwili obecnej na rynku pracy znajdują się pielęgniarki i położne zarówno z wykształceniem średnim, jak i wyższym, największym problemem jest brak określenia stanowisk pielęgniarskich, które wymagają wyższego wykształcenia magisterskiego i stanowisk, które wymagają wykształcenia wyższego ze specjalizacją.

Prośby o określenie takich stanowisk były zgłaszane do NIPiP i Ministerstwa Zdrowia, niestety pozostały bez konkretnych odpowiedzi. Stwarza to sytuację, w której na danym stanowisku pracują osoby z różnym poziomem wykształcenia, a są zakwalifikowane do jednej grupy, gdyż wykonują tę samą pracę na takim samym stanowisku. Zdaniem SPC stwarza to pole do nadużyć, gdyż nie ma gwarancji, że osoby zarządzające uwzględnią wykształcenie, gdy nie będzie konieczności zatrudniania osób na danym stanowisku z wyższym wykształceniem. Nadal więc będzie można zatrudnić osobę z niższymi kwalifikacjami, ponieważ taka osoba będzie generowała mniejsze koszty dla pracodawcy. Spowoduje to niesprawiedliwe traktowanie, zagrożenie dyskryminacją i poczucie krzywdy u osób, które często we własnym zakresie, ponosząc koszty i wykorzystując prywatny czas uzupełniają wykształcenie i podnoszą kwalifikacje. Badanie naukowe pokazują korelację między ilością pielęgniarek z wyższym wykształceniem a ilością zdarzeń niepożądanych. Większy odsetek pielęgniarek z wyższym wykształceniem pozostawał w zależności z mniejszym wskaźnikiem wypadków, zmniejszeniem ilości ponownych hospitalizacji czy mniejszą śmiertelnością szpitalną, skutkował również spadkiem czasu hospitalizacji w oddziałach zachowawczych.
Ustawa jak i projekt nowelizacji nie gwarantuje nawet kadrze zarządzającej stawek w niej opisanych, gdyż "wymagane wykształcenie" na stanowisko na przykład oddziałowej to cytując Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 r. :
„Średnie wykształcenie medyczne w zawodzie pielęgniarka lub położna i tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej lub organizacji i zarządzania''. Także w interpretacji ustawy istnieje możliwość pominięcia kadry zarządzającej.
Z uwagi na fakt, że podwyżki wynagrodzeń w oparciu o środki przekazywane na podstawie „porozumienia zembalowego” dokonywane były (przed wejściem w życie ustawy z 8 czerwca 2017 r.) prawie wyłącznie w formie dodatków do wynagrodzeń, istnieje nadal możliwość wykorzystania przez podmioty lecznicze pozyskanych w ten sposób funduszy na sfinansowanie skutków wzrostu wynagrodzeń zasadniczych wynikających z projektowanej ustawy. Uważamy, że jest to nadużycie oraz zlekceważenie zapisu porozumienia podpisanego przez przedstawicieli środowiska z ministrem Marianem Zembalą, gdyż nie zostają zabezpieczone dodatkowe środki, tylko finansuje się założenia owej ustawy i jej nowelizacji pieniędzmi już raz wywalczonymi przez środowisko pielęgniarek i położnych.
Kolejnym problemem jest to, iż nowelizacja ustawy w dalszym ciągu deprecjonuje pielęgniarki z aktualnym prawem wykonywania zawodu pracujące w Domach Pomocy Społecznej. Kilka tysięcy pielęgniarek jest pominięte, nie otrzymując dodatku „zembalowego”. Ustawa o minimalnym wynagrodzeniu w zawodach medycznych oraz jej nowelizacja również nie uwzględnia ich w tabelach proponowanych płac.
- Uważamy, że jeśli nie będzie organu kontrolnego i jasnego systemu kar dla podmiotów leczniczych nie wywiązujących się z zapisów owego aktu prawnego (nawet w tej chwili są miejsca, gdzie pielęgniarka ma nadal w umowie 1800 zł brutto), to niestety ustawa dla środowiska będzie przepisem martwym. Spowoduje to kolejne odejścia pielęgniarek i położnych z zawodu do innych sektorów gospodarki lub dalszą emigrację zarobkową do innych krajów.
Stoimy na stanowisku, że konsultacje publiczne w kwestii nowelizacji ustawy powinny nie być fikcją, a faktycznymi konsultacjami ze środowiskiem czynnie pracujących pielęgniarek i położnych - podkreślają Pielęgniarki Cyfrowe.

Źródło: Pielęgniarki Cyfrowe

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

pielęgniarki / płace minimalne / Stowarzyszenie Pielęgniarki Cyfrowe / ustawa o minimalnym wynagrodzeniu
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30