Pielęgniarki nie dostały obiecanych podwyżek. Ministerstwo odpowiada

139393306
Fot. Thinkstock/Getty Images
Do samorządu pielęgniarek i położnych trafiły sygnały o zaprzestaniu wypłacania obiecanych podwyżek. Co na to Ministerstwo Zdrowia?
Medexpress 2017-07-12 11:14

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko odpowiedziała NIPiP w sprawie podwyżek dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w organach lub jednostkach organizacyjnych podległych ministrowi zdrowia.

Wiceminister przypomniała, że porozumienie z 23 czerwca 2015 r. pomiędzy OZZPiP, NIPiP, prezesem NFZ i ministrem zdrowia w sposób bezpośredni dotyczy wyłącznie pielęgniarek i położnych zatrudnionych w podmiotach posiadający kontrakt z NFZ. Natomiast minister zobowiązał się jedynie do przedstawienia propozycji średniego wzrostu wynagrodzeń w jednostkach podległych lub nadzorowanych przez ministra zdrowia, finansowanych z budżetu państwa. Minister poinformował, że możliwe jest uruchomienie w 2015 r. środków na sfinansowanie podwyżek w kwocie 400 zł brutto miesięcznie na etat. W ustawie budżetowej na 2016 r. zostały zagwarantowane środki pozwalające na sfinansowanie podwyżek z 2015 r., zaś w ustawie budżetowej na 2017 r. w rezerwie celowej zabezpieczono środki na przyznanie kolejnej transzy z wyrównaniem od dnia 1 stycznia br. Wniosek został już skierowany do ministra finansów.

Kwestia tych podwyżek nie została uregulowana w żadnych przepisach. Zatem przyznanie środków na podwyżki dla pielęgniarek i położnych zatrudnionych w danej jednostce znajduje się w wyłącznej kompetencji dyrektora tej jednostki - wyjaśniła Józefa Szczurek-Żelazko.

Źródło: NIPiP

PDF

Zobacz także