Pielęgniarki nie odpuszczają w sprawie wynagrodzeń. Będzie strajk?

Striking Doctor Protest in Berlin
Thinkstock/GettyImages
„Sprawa jest pilna - może doprowadzić do paraliżu funkcjonowania podmiotów leczniczych w kraju” - ostrzegają pielęgniarki.
Medexpress 2017-08-10 08:04

1 sierpnia 2017 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o wynagrodzeniu dla pracowników medycznych.

Zdaniem OZZPiP ustawa zawiera przepisy, które mogą być rozumiane jako rażące pokrzywdzenie części pielęgniarek - głównie z wyższym wykształceniem bez specjalizacji w porównaniu do innych grup zawodowych pracowników medycznych.

Pielęgniarki zostały podzielone na 3 grupy. OZZPiP proponuje wykreślić z załącznika dotychczasowe poz. 8. i 9.

Związek postuluje, by zastąpić je następującymi zapisami:

Poz. 8 - pielęgniarka lub położna z tytułem magistra, pielęgniarka albo położna ze specjalizacją - proponowany współczynnik pracy 1,00

Poz. 9. - pielęgniarka albo położna bez specjalizacji - proponowany współczynnik pracy 0,73.

Powyższe zapisy mogłyby być podstawą nowelizacji ustawy - dlatego pielęgniarki namawiają prezydenta do podjęcia inicjatywy ustawodawczej w tym zakresie. Jednocześnie zasygnalizowały, że "sprawa jest pilna, bowiem należy wygasić ogromne wzburzenie tej części naszej grypy zawodowej, wzburzenie które, jeżeli nie będzie kontrolowane - może doprowadzić do paraliżu funkcjonowania podmiotów leczniczych w kraju".

Zdaniem OZZPiP utrzymanie obecnej wersji ustawy nie da żadnych pozytywnych skutków dla uatrakcyjnienia wykonywania zawodu pielęgniarki i położnej.

Pracownicy, od których wymaga się wykształcenia wyższego, a nie posiadający jeszcze specjalizacji zostali zróżnicowania na lepszych i gorszych - Nie można tej sprawy pozostawić niezałatwionej - zapowiadają pielęgniarki.

Źródło: OZZPiP

PDF

Zobacz także