Pielęgniarki nie poddają się w sprawie podwyżek

Medexpress

Opublikowano 06 wrzesnia 2017, 13:33

Thinkstock / Getty Images
Medexpress

Opublikowano 06 wrzesnia 2017, 13:33

W związku z przyjętą 8 czerwca 2017 roku ustawą o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych – w związku z nieuwzględnieniem jej postulatów podczas prac nad Ustawą – przesłała do Konstantego Radziwiłła stanowisko dotyczące jak najszybszej nowelizacji krzywdzącej dla zawodu pielęgniarki i położnej regulacji prawnej.

Prezydium wnosi o dokonanie pilnej nowelizacji ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych w kwestiach:

Zmiany współczynnika pracy dla pielęgniarek z tytułem mgr lub położnych z tytułem mgr i z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa - na 1,05; dla pielęgniarek z tytułem mgr lub położnych z tytułem mgr albo pielęgniarek lub położnych z tytułem specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa - na 1,0; dla pielęgniarek lub położnych bez tytuły specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa - na 0,74.

Wprowadzenia zapisu, że środki na tzw. zembalowe są niezależne od uregulowań wynagrodzenia przewidzianego w ustawie z 8 czerwca 2017 r.

Źródło: NIPIP

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

pielęgniarki / nipip / wynagrodzenie pielęgniarek
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30