Pielęgniarki o projekcie reformy szpitalnictwa: do kosza

Medexpress

Opublikowano 03 lutego 2022, 13:33

OZZPiP
Medexpress

Opublikowano 03 lutego 2022, 13:33

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych w piśmie do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego przedstawia uwagi do projektu ustawy o modernizacji i poprawie efektywności szpitalnictwa. Opinia Związku jest negatywna.

Ocena wynika przede wszystkim z tego, że projekt ustawy:

  • nie przewiduje zwiększenia finansowania szpitali,
  • nie opisuje skutków ustawy dla personelu szpitali, a jedynym „pozytywnym” jej wpływem na rynek pracy ma być zatrudnienie biurokratów w Agencji Rozwoju Szpitali,
  • pominięto rolę związków zawodowych w procesach likwidacji i przekształcania szpitali – nie przewidziano udziału związków zawodowych w konsultacjach i procedurach restrukturyzacyjnych itp.
  • ustawa nie przewiduje żadnej procedury przekazywania pracowników tracących miejsca pracy w wyniku restrukturyzacji szpitali do nowego podmiotu leczniczego z zastosowaniem ciągłości ich pracy gwarantowanej przez art. 231p.
  • brak osłon socjalnych dla pracowników likwidowanych i przekształcanych szpitali.

Ponadto, jak wskazuje OZZPiP, wyjątkowo niefortunnie został wybrany przez Ministerstwo Zdrowia czas konsultowania tak fundamentalnych zmian w systemie szpitali w okresie największej fali zakażeń pandemii COVID-19.

Związek uważa za konieczne podjęcie działań naprawczych w ochronie zdrowia, jednak wdrożenie przedstawionego projektu ustawy w takim brzmieniu może wywołać skutki podobne jak ustawy podatkowe „Polski Ład”. To kolejna, po ustawie o sieci szpitali, reforma bez płatnika i odwrotna do założeń poprzedniej ustawy.

Szczegółowa ocena: TU

Źródło: OZZPiP

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

OZZPiP / reforma szpitali
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31