Pielęgniarki obawiają się o swoje podwyżki

Medexpress

Opublikowano 18 lipca 2017, 09:13

Fot. Thinkstock / Getty Images
Medexpress

Opublikowano 18 lipca 2017, 09:13

W trakcie spotkania przedstawicieli NIPiP z wiceminister Józefą Szczurek-Żelazko rozmawiano m.in. o ustawie o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia pracowników medycznych oraz jej wpływie na realizację rozporządzenia ministra zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Przedstawiciele samorządu zwrócili uwagę na deficyty przyjętej przez Sejm ustawy w zakresie braku umocowania magistra pielęgniarstwa i położnictwa w odrębnym przedziale oraz brak akceptacji środowiska dla współczynnika pracy określonego dla pielęgniarek i położnych bez specjalizacji na poziomie 0,64.

Wiceminister wyjaśniała, iż zgodnie z uchwaloną przez Sejm ustawą najniższe wynagrodzenie zasadnicze ustala się jako iloczyn współczynnika pracy dla danej grupy zawodowej i wysokości przeciętnego wynagrodzenia w roku poprzedzającym (do końca 2019 r. zamiast przeciętnego wynagrodzenia przyjmowana będzie kwota 3,9 tys. zł brutto). Docelowa wysokość najniższego wynagrodzenia zasadniczego będzie osiągnięta dopiero po upływie okresu przejściowego – do końca 2021 r. Najniższe miesięczne wynagrodzenie określone w ustawie dotyczy zasadniczego wynagrodzenia brutto, nie obejmuje więc dodatków za pracę zmianową oraz wysługę. Do nowych przepisów będą musiały dostosować się wszystkie placówki medyczne – zarówno publiczne, jak i niepubliczne.

Tymczasem do tej pory nie przedstawiono źródeł dodatkowych środków finansowych na ten cel. W związku z tym samorząd obawia się, iż pieniądze zostaną przekazane w formie ryczałtu (który będzie nowym sposobem finansowania), zostaną przeznaczone na sfinansowanie podwyżek dla innych pracowników medycznych. W stosunku do pielęgniarek i położnych pracodawcy wykorzystają środki płynące z rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Wiceminister potwierdziła, iż ustawa wprost nie reguluje tego zagadnienia i wskazała na rolę zakładowych organizacji związków zawodowych oraz porozumień, jakie mogą i powinny zawierać z pracodawcą.

Źródło: NIPiP

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

pielęgniarki / podwyzki / pieniądze / finansowanie / minimalne wynagrodzenie
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30