Pielęgniarki proszą rodziców dzieci o poparcie strajku w CZD

Medexpress

Opublikowano 27 maja 2016, 16:56

OZZPiP
Medexpress

Opublikowano 27 maja 2016, 16:56

OZZPiP w specjalnym komunikacie przypomina, że obowiązuje obecnie porozumienia z dnia 23-09-2015 r., które wprowadziło w życie zapisy gwarantujące mechanizm stopniowego wzrostu wynagrodzeń grupy zawodowej pielęgniarek i położnych.

Jednak porozumienie z dnia 23-09-2015 r. dotyczyło tylko i wyłącznie warunków wynagradzania, a spory zbiorowe dotyczące warunków pracy, świadczeń socjalnych lub praw i wolności związkowych mogły być dalej kontynuowane jeżeli taka była autonomiczna wola Zakładowej lub Międzyzakładowej Organizacji Związkowej.

Zdaniem OZZPiP spór jaki rozgorzał w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie ma jednak częściowo inne podłoże. Dotyczy on w głównej mierze warunków pracy tj. chronicznego niedoboru liczby pielęgniarek i położnych uniemożliwiający właściwe i bezpieczne wykonywanie zawodu, a także sprawowanie właściwej opieki nad szczególnym pacjentem, jakim jest dziecko.

- Wierzymy, że uda się ostatecznie stronom sporu zbiorowego wypracować możliwie szybko kompromis umożliwiający – jeżeli nie zakończenie sporu – to przynajmniej jego zawieszenie na pewien czas tak, aby było możliwe stopniowe uporządkowanie warunków pracy i płacy w Centrum Zdrowia Dziecka. Apelujemy również do wszelkich innych podmiotów, aby nie wykorzystywały sytuacji jaka powstała w Centrum Zdrowia Dziecka do „załatwienia przy okazji własnych celów”. Protest jaki powstał w Centrum jest kompletnie apolityczny i nie należy go łączyć z jakimikolwiek postulatami wysuwanymi przez partie polityczne czy organizacje społeczne lub samorządowe - podkreślają pielęgniarki.

- Jednocześnie prosimy Rodziców pacjentów Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie o wyrozumiałość i poparcie dla akcji podejmowanych przez nasze Koleżanki, a dotyczący przede wszystkim warunków pracy, które mają szczególne znaczenie w opiece nad dzieckiem - apeluje OZZPiP.

Źródło: OZZPiP

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

OZZPiP / strajk / pielęgniarki
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31