Pielęgniarki przeciw jednoosobowym dyżurom

Medexpress

Opublikowano 20 wrzesnia 2017, 11:37

Overworked Doctor/Nurse Thinkstock/GettyImages
Medexpress

Opublikowano 20 wrzesnia 2017, 11:37

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych zajęła stanowisko w sprawie pełnienia przez pielęgniarki i położne jednoosobowych dyżurów w zakładach leczniczych. Skierowały w tej sprawie pismo do Ministerstwa Zdrowia, rzecznika praw pacjenta, rzecznika praw dziecka, rzecznika praw obywatelskich oraz konsultantów krajowych ds. pielęgniarstwa i położnictwa.

Samorząd zawodowy zaapelował do ministra zdrowia o pilne odjęcie działań zmierzających do wyeliminowania pełnienia jednoosobowych dyżurów przez pielęgniarki i położne w zakładach leczniczych.

Do NRPiP wypływają liczne sygnały o stosowaniu jednoosobowych obsad pielęgniarek i położnych podczas dyżurów w zakładach leczniczych. Zdaniem NIPiP taka praktyka nie pozwala na sprawowanie opieki z należytą starannością i z zachowaniem bezpieczeństwa pacjentów, co ma bezpośredni wpływ na występowanie zdarzeń niepożądanych, w tym także błędów medycznych.

W ocenie NRPiP aktualnie obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie sposobu ustalenia minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami (Dz.U. poz. 1545) powinno być zastąpione regulacjami prawnymi uwzględniającymi wskaźnik zatrudnienia adekwatnie do profilu oddziału szpitalnego i realizowanych w nim świadczeń zdrowotnych.

Źródło: NIPiP

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

pielęgniarki / nipip
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30