Pielęgniarki rozczarowane propozycją MZ w sprawie płac minimalnych

Medexpress

Opublikowano 19 lutego 2018, 07:54

Fot. Medexpress.TV
Medexpress

Opublikowano 19 lutego 2018, 07:54

- Wyrażamy głębokie niezadowolenie propozycjami zmian, zawartymi w projekcie ustawy
zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne, zatrudnionych w podmiotach leczniczych, stanowiącym materiał roboczy dla Zespołu problemowego ds. Usług publicznych Rady Dialogu Społecznego - czytamy w oświadczeniu OZZPiP.

Pielęgniarki argumentują, że proponowane zmiany znacznie odbiegają od proponowanych przez OZZPiP i nadal nie spełniają oczekiwań pielęgniarek. Wieloletnie zaniedbania w odniesieniu do godnej pracy pielęgniarek, pielęgniarzy położnych są znacznie większe niż w innych, demokratycznych, cywilizowanych krajach. Wynika to również z badań Światowej Organizacji Zdrowia.

Za niepokojące pielęgniarki uznały fakt, że w zaproponowanych zmianach przychylono się wyłącznie do jednego z postulatów zgłoszonych przez OZZPiP, tj, uwzględnienia — w przypadku grupy zawodowej pielęgniarek i położnych nieposiadających specjalizacji - tytułu zawodowego magistra. Niestety nawet ten postulat nie został spełniony kompleksowo, gdyż w projekcie przewidziano wyłącznie tytuł zawodowy magistra na kierunkach pielęgniarstwo lub położnictwo, nie zaś — jak podnosił wielokrotnie OZZPiP - tytuł zawodowy magistra w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Jest bardzo ważne odniesienie, szczególnie w sytuacji, kiedy w zakresie kształcenia pielęgniarek jest również wiele zaniedbań od naszego środowiska niezależnych.

OZZPiP domaga się ponownej weryfikacji punktów 7. i 8. tabeli stanowiącej załącznik do przedmiotowej ustawy i uzupełnienie ich o tytuł zawodowy magistra w dziedzinach mających zastosowanie w ochronie zdrowia: zdrowie publiczne, promocja zdrowia, socjologia, psychologia, pedagogika, pedagogika specjalna, organizacja w ochronie zdrowia.

Więcej TUTAJ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

OZZPiP / Krystyna Ptok
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31