Pielęgniarki: ten system mogą uzdrowić pieniądze, a nie minister

Medexpress

Opublikowano 09 stycznia 2018, 13:40

Fot. Medexpress.TV
Medexpress

Opublikowano 09 stycznia 2018, 13:40

- Kolejne zmiany ministrów zdrowia nie uzdrowią sytuacji - oceniła Krystyna Ptok, szefowa OZZPiP. Jej zdaniem sytuację w ochronie zdrowia uzdrowi zmiana systemu finansowania, w tym podniesienie składki zdrowotnej oraz wzrost PKB na zdrowie. - Ten system mogą uzdrowić pieniądze, a nie minister zdrowia. Dla nas to zmiana personalna - ocenia zmianę na stanowisku ministra zdrowia przewodnicząca OZZPiP.

Jednocześnie Krystyna Ptok powiedziała, że pielęgniarki oczekują od nowego ministra pilnej nowelizacji ustawy o minimalnych wynagrodzeniach, która deprecjonuje pielęgniarki.

Przypomnijmy: Pielęgniarki mają za złe, że Komitet Stały Rady Ministrów w toku konsultacji rządowych nad projektem ustawy o minimalnych wynagrodzeniach zmienił współczynniki pracy i spowodował, że pielęgniarki z wyższym wykształceniem zrównane zostały we współczynnikach pracy z pracownikami o niższych kwalifikacjach zawodowych.

- Wprowadzając takie zróżnicowanie pomiędzy grupą zawodową z poz. 6 (współczynnik pracy 0,73), a pielęgniarkami i położnymi z wykształceniem wyższym (które przypisane są do poz. 9 ze współczynnikiem pracy 0,64) Ministerstwo Zdrowia doprowadziło w w/w ustawie do rozwiązań dyskryminujących nasze Koleżanki i Kolegów wykonujących zawód pielęgniarki i położnej i posiadających wyższe wykształcenie - ocenia szefowa OZZPiP Krystyna Ptok.

1. Pielęgniarki z wykształceniem wyższym magisterskim i specjalizacją – współczynnik pracy: 1,05,

2. Pielęgniarki z wykształceniem wyższym magisterskim bez specjalizacji – współczynnik pracy: 0,64,

3. Pielęgniarki z wykształceniem wyższym licencjackim i specjalizacją – współczynnik pracy: 0,73,

4. Pielęgniarki z wykształceniem wyższym licencjackim bez specjalizacji – współczynnik pracy: 0,64,

5. Pielęgniarki z wykształceniem średnim i specjalizacją – współczynnik pracy: 0,73,

6. Pielęgniarki z wykształceniem średnim bez specjalizacji – współczynnik pracy: 0,64.

- Podkreślenia wymaga, że powyższy podział grupy zawodowej pielęgniarek i położnych był dyskutowany i uzgadniany ze stroną społeczną w toku prac Trójstronnego Zespołu ds. Ochrony Zdrowia oraz jego podzespołów - przypomniała Józefa Szczurek-Żelazko i dodała - Co istotne, jednakowy podział został zaproponowany w załączniku do obywatelskiego projektu ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia. Projekt ten, sporządzony przez dziewięć organizacji związkowych, należących do Porozumienia Zawodów Medycznych, reprezentujących również pielęgniarki i położne, został 15 maja br. wniesiony do Sejmu (druk nr 1648).

Źródło: Sejm

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

pielęgniarki / OZZPiP / Krystyna Ptok / Łukasz Szumowski
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31