Pielęgniarki uważają, że projekt o minimalnym wynagrodzeniu nie spełnia swojego zadania

Fot. Thinkstock / Getty Images
Pielęgniarki przedstawiły opinię obywatelskiego projektu ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia.
Medexpress 2017-07-12 11:31

Zdaniem Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych projekt ustawy nie spełnia podstawowego celu. "Przede wszystkim nie gwarantuje uzyskania przez pracowników wykonujących zawody medyczne sprawiedliwych wynagrodzeń, adekwatnych do rangi wykonywanych zawodów, ich znaczenia społecznego, szczególnej odpowiedzialności pracowników medycznych, ich wykształcenia i kwalifikacji. Przykładowo, wskazać można, że zgodnie z załącznikiem do projektu:

1) dla pielęgniarki i położnej ze specjalizacją, współczynnik pracy określono w wysokości 1,75, podczas gdy dla specjalisty w dziedzinie fizjoterapii - 2,0 czy dla diagnosty laboratoryjnego ze specjalizacją - 2,0;

2) dla pielęgniarki i położnej, bez specjalizacji, współczynnik pracy określono w wysokości 1,50 - taki sam, jak dla technika analityki medycznej (5 lat stażu) - podczas gdy dla diagnosty laboratoryjnego bez specjalizacji - 1,75;

3) dla pielęgniarki i położnej, z tytułem magistra i ze specjalizacją, współczynnik pracy określono w wysokości 2,0, podczas gdy dla lekarza i lekarza dentysty ze specjalizacją - 3,0" - poinformowały pielęgniarki.

Zdaniem NIPiP uważa, że taka propozycja płacy minimalnej nie zachęca pielęgniarek do podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Pielęgniarki uważają, że ich praca nie jest doceniana.

PDF

Zobacz także