Pielęgniarki z wyższym wykształceniem zarobią tyle co opiekun medyczny. OZZPiP: to dyskryminacja

Retro nurse
Fot. Thinkstock / Getty Images
1 sierpnia 2017 roku w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o wynagrodzeniu dla pracowników medycznych. Pielęgniarki czują się pokrzywdzone.
Medexpress 2017-08-02 13:19

Dla pielęgniarek "szczególnie wrażliwa społecznie jest ocena postępowania Ministerstwa Zdrowia, które przyjęło – również jednostronnie – podział na grupy zawodowe pozostałych pracowników medycznych. Dotyczy to szczególnie grupy farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny inny niż określony w poz. 1–5, wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji. Dla tej grupy zawodowej został przypisany współczynnik pracy na poziomie 0,73. Tymczasem pielęgniarki i położne posiadające wykształcenie wyższe, bez specjalizacji zostały usytuowane w poz. 9 dla której przypisano współczynnik pracy 0,64 - czytamy w stanowisku OZZPiP.

Pielęgniarki mają za złe, że Komitet Stały Rady Ministrów w toku konsultacji rządowych nad projektem ustawy zmienił współczynniki pracy i spowodował, że pielęgniarki z wyższym wykształceniem zrównane zostały we współczynnikach pracy z pracownikami o niższych kwalifikacjach zawodowych.

W uzasadnieniu projektu ustawy Ministerstwo Zdrowia wskazywało na art. 183c Kodeksu pracy zgodnie z którym pracownicy mają prawo do jednakowego wynagrodzenia za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości. Pracami o jednakowej wartości są prace, których wykonywanie wymaga od pracowników porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami przewidzianymi w odrębnych przepisach lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku (art. 183c § 3 Kodeksu pracy).

Wprowadzając takie zróżnicowanie pomiędzy grupą zawodową z poz. 6 (współczynnik pracy 0,73), a pielęgniarkami i położnymi z wykształceniem wyższym (które przypisane są do poz. 9 ze współczynnikiem pracy 0,64) Ministerstwo Zdrowia doprowadziło w w/w ustawie do rozwiązań dyskryminujących nasze Koleżanki i Kolegów wykonujących zawód pielęgniarki i położnej i posiadających wyższe wykształcenie - ocenia szefowa OZZPiP Krystyna Ptok.

Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku Współczynnik pracy Najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto do 31 grudnia 2019 r. Najniższe wynagrodzenie zasadnicze brutto w 2021 r.

Źródło: ozzpip

PDF

Zobacz także