Pielęgniarki zabierają głos w sprawie podpisanego porozumienia i apelują o zaprzestanie prowadzenia kampanii nienawiści

Medexpress

Opublikowano 26 lipca 2018, 12:26

Medexpress

Opublikowano 26 lipca 2018, 12:26

09 lipca 2018 r. zawarto porozumienie między OZZPiP oraz NIPiP, a ministrem zdrowia i prezesem NFZ. Porozumienie wywołało poruszenia wśród przedstawicieli Stron Rady Dialogu Społecznego oraz innych organizacji.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych przypomina, iż jest niezależny w swojej działalności statutowej od pracodawców, administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz od innych organizacji. Tym samym przedstawiciele którejkolwiek ze stron powołanej przez Prezydenta RP Rady Dialogu Społecznego nie mają podstaw do negowania działań podejmowanych przez organizację związkową posiadającą osobowość prawną.


Zgodnie z ustawą o związkach zawodowych Współudział OZZPiP w pracach Rady Dialogu Społecznego z ramienia FORUM Związków Zawodowych nie wyklucza suwerennego działania OZZPiP na rzecz grup zawodowych pielęgniarek i położnych.


Nie bez znaczenia w obecnej sytuacji jest też fakt, iż OZZPiP jest organizacją zrzeszająca jedną z najliczniejszych - a zarazem obecnie najbardziej deficytową na rynku pracy - grup zawodowych w Polsce, której brak wywołuje dotkliwe dla społeczeństwa konsekwencje w postaci ograniczenia dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej ze względu na konieczność ograniczania pracy oddziałów, a – jeśli sytuacja nie ulegnie radykalnej poprawie – wkrótce również całych szpitali.
- Choćby z tego względu zarzucanie Ministrowi Zdrowia i NFZ „dezintegracji systemu poprzez podpisywanie porozumień z kolejnymi grupami zawodowymi” (przypomnijmy – tymi, których przedstawicieli drastycznie brakuje, a bez których nie sposób realizować konstytucyjnego prawa obywateli do ochrony zdrowia i do równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych) zdaje się co najmniej nieracjonalne. Śmiemy twierdzić, że bez podobnych kroków system się zawali z niejednokrotnie wspominanych już powodów. Odnosząc się do kolejnego twierdzenia Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych, iż „System opieki zdrowotnej nie może żyć bez szpitali powiatowych, które obejmują opieką ponad 60% populacji w kraju”, pozostaje nam przypomnieć, że nie może też żyć bez pielęgniarek i położnych, które stanowią 60% ogółu zatrudnionych w systemie ochrony zdrowia w Polsce. Dlatego jako strona społeczna oczekujemy zainteresowania tą grupą zawodową - adekwatnego do jej liczebności oraz powagi problemu. Wszystkich „zaniepokojonych” wynegocjowanym w ostatnim czasie Porozumieniem, mającym na celu poprawę warunków pracy pielęgniarek i położnych, zachęcamy zaś do wykonywania tych pięknych zawodów – liczba wakatów w grupie pielęgniarek w całym kraju zatrważa. Mimo to brakuje chętnych do pracy. Zapraszamy!!! - czytamy w stanowisku OZZPiP.

OZZPiP podkreśla, że Związek nigdy nie kwestionował rozwiązań wypracowanych na rzecz innych grup pracowników w wyniku porozumień zawartych przez reprezentujące ich związki zawodowe, a wszelkie sukcesy pozostałych organizacji traktowane były przez OZZPiP zawsze jako przykład skuteczności i impuls do podjęcia działań w interesie własnych członków – nigdy przeciwko innym pracownikom.

Pielęgniarki zaapelowały o zaprzestanie prowadzenia kampanii nienawiści wobec środowiska pielęgniarek i położnych, których praca jest nieoceniona, zaś płace od lat trudno nazwać godziwymi.

- Pragniemy jeszcze raz stanowczo podkreślić, iż każdy związek zawodowy ma prawo - a wręcz obowiązek! - bronić interesów zrzeszonych w nim członków, o co zawsze zabiegamy w różnych strukturach, w ramach których prowadzimy działania. Nic, co służy członkom organizacji, nie powinno być negatywnie oceniane przez poszczególne Strony Rady Dialogu Społecznego, która w założeniu ma przecież sprzyjać szeroko rozumianym interesom obywateli. Dlatego też niniejszym wnosimy o odstąpienie od sabotowania działań OZZPiP oraz skupienie się na działaniach własnych - na rzecz pozostałych grup pracowników, nie zaś przeciwko pielęgniarkom i położnym. Oby działania te przyniosły członkom poszczególnych organizacji adekwatne do zaangażowania ich przedstawicieli związkowych efekty - apeluje OZZPiP.


Źródło: Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

pielęgniarki / Ogólnopolski Związek Zawodowy Pielęgniarek i Położnych
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30