Pielęgniarki zapowiadają: w razie konieczności będzie strajk generalny

Medexpress

Opublikowano 18 listopada 2020, 09:53

OZZPiP
Medexpress

Opublikowano 18 listopada 2020, 09:53

Po pierwsze Związek wzywa premiera Mateusza Morawieckiego do natychmiastowego opublikowania w Dz.U. ustawy z dnia 28-10-2020 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19.
Pracownicy zatrudnieni w podmiotach leczniczych, którzy uczestniczą w wykonywaniu świadczeń zdrowotnych osobom chorym na COVID-19 lub osobom z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 z niecierpliwością czekają na wejście w życie zagwarantowanych przez posłów i senatorów dodatków miesięcznych do wynagrodzenia w kwocie po 100% ich miesięcznych wynagrodzeń. Przepis ten wejdzie w życie w następnym dniu po opublikowaniu ustawy w Dzienniku Ustaw.
Jednocześnie OZZPiP wzywa ministra zdrowia do natychmiastowego opublikowania w Dzienniku Ustaw rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie gwarancji wypłacania na dotychczasowych zasadach znaczonych środków na utrzymanie wzrostów wynagrodzeń po 31-12-2020 roku.
Zarząd Krajowy przypomina, że środki te były kompromisem wynegocjowanym w trakcie fali strajków naszej grupy zawodowej w 2015r. wskutek czego podpisane zostało porozumienie pomiędzy ministrem zdrowia, NFZ, Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych oraz Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, następnie renegocjowane w 2018 roku.
Ministerstwo Zdrowia pismem z dnia 03-11-2020 roku poinformowało, że podejmie inicjatywę legislacyjną przedłużającą dotychczasowy sposób finansowania wzrostów wynagrodzeń do lipca 2021 r. Jest to decyzja rozsądna i racjonalna, aby w okresie szczytu pandemii nie eskalować konfliktu w grupach zawodowych pracowników medycznych, którzy byliby narażeni na utratę praw nabytych.
Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przyjął stanowisko wyrażające kategoryczny sprzeciw na działania podejmowane przez Ministerstwo Zdrowia skutkujące obniżeniem rangi zawodu pielęgniarki i położnej, tj.
- likwidacja Departamentu Pielęgniarek i Położnych,
- brak dialogu z grupą zawodową pielęgniarek i położnych,
- deprecjacja kompetencji zawodowych.
Powyższe działania stoją w sprzeczności z „Polityką Wieloletnią Państwa na rzecz Pielęgniarstwa i Położnictwa w Polsce”, która jest dokumentem przyjętym przez Radę Ministrów.
Zarząd Krajowy OZZPiP na posiedzeniu w dniu 09-11-2020r. podjął jednogłośnie uchwałę o podjęciu przygotowań do wszczęcia sporów zbiorowych w skali ogólnopolskiej, w celu poprawy warunków pracy i płacy pielęgniarek i położnych, a w razie konieczności podjęcia także strajku generalnego.
Jest to konieczne choćby z tego względu, że Sejm rozpoczął procedowanie kolejnej zmiany ustawy (Druk nr 717), którą chce odebrać pracownikom zatrudnionym w podmiotach leczniczych wyżej opisane dodatki miesięczne do wynagrodzenia. Pielęgniarki apelują do premiera o powstrzymanie tej ustawy, bowiem odebranie tego świadczenia jest nie do utrzymania wizerunkowego dla Rządu RP w okresie stanu epidemii. Tej kwestii w żaden sposób nie załatwiają incydentalne polecenia MZ kierowane do NFZ z dnia 04-09-2020r., 30-09-2020r. czy ostatnie z 01-11-2020r., bowiem obejmują one tylko nielicznych pracowników walczących z epidemią.
Źródło: OZZPiP
Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

OZZPiP / wynagrodzenie pielęgniarek / podwyżki dla pielęgniarek / pielęgnairki
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28