Pierwsze, przezcewnikowe wszczepienie bioprotezy mitralnej w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym WUM

Medexpress 2021-01-27 10:05

9 grudnia 2020 r., po raz drugi w Polsce, a dwunasty na świecie, wszczepiono przezcewnikowo biologiczną zastawkę mitralną (TMVI) HighLife 29 mm z dostępu udowego. Procedura miała miejsce w Oddziale Hemodynamiki (kierownik doc. Janusz Kochman) I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (kierownik prof. Grzegorz Opolski)

Zabieg z dostępu przez-udowego przeprowadził zespół w składzie: prof. Zenon Huczek (operator), dr Adam Rdzanek (operator), dr Bartosz Rymuza (operator), dr Nicolo Piazza (proktor, McGill University, Montreal), dr Piotr Scisło (echonawigator), dr Jean Buithieu (prokotor, McGill University, Montreal) dr Tadeusz Bering (kardioanestezjolog) oraz pielęgniarki - Grażyna Drozdowska i Renata Makowska.

Implantację wykonano u 69-letniego pacjenta z ciężką, czynnościową niedomykalnością mitralną i wysokim ryzykiem klasycznej wymiany kardiochirurgicznej (wywiad przebytego zawału serca, pomostowania aortalno-wieńcowego i udaru mózgu). W czasie trzydziestodniowej obserwacji potwierdzono dobrą funkcję bioprotezy i brak powikłań sercowo-naczyniowych zabiegu.

Zabieg przezcewnikowej implantacji bioprotezy mitralnej (TMVI), podobnie jak przed 20-laty aortalnej (TAVI), jest niewątpliwie kamieniem milowym w terapii chorych z zastawkowymi wadami serca. Poprzez rozpoczęcie programu przezskórnej implantacji protez mitralnych I Katedra i Klinika Kardiologii WUM dołącza do nielicznych ośrodków na świecie, które wykonują przez-cewnikowe implantacje i naprawy wszystkich zastawek serca: mitralnej TMVI/TMVR, trójdzielnej (TTVR), aortalnej (TAVI) i zastawki tętnicy płucnej (PTVI).

Źródło: WUM

PDF

Zobacz także