Pilne: Ratownicy chcą takich samych podwyżek jak pielęgniarki. Będą protestować?

Medexpress

Opublikowano 19 lipca 2017, 08:19

ambulance Fot. Thinkstock / Getty Images
Medexpress

Opublikowano 19 lipca 2017, 08:19

We wtorek 18 lipca na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowano komunikat o podpisaniu podpisaniu porozumienia z ratownikami medycznymi. Pod porozumieniem z MZ podpisał się Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych oraz Sekcja Krajowa Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność".

Tymczasem Zarząd Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego poinformował na FB, że "nie zgadza się z wynegocjowanymi dodatkami (brutto, brutto), twierdząc że powinny być takie same jak pielęgniarek czyli od lipca 800 zł, od września 1200 zł , a następnie 1600 zł. Jedyna dobra informacja to taka, że dodatki dostaną wszyscy Ratownicy.
P.S Przedstawiciel KZZPRM wyszedł ze spotkania nie podpisując porozumienia."

Ministerstwo Zdrowia, Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych oraz Sekcja Krajowa Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność" przyjęli następujące ustalenia:

1. Wprowadzenie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na -etat albo równoważnik etatu dla ratownika medycznego, dyspozytora medycznego w pozaszpitalnym systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne niezależnie od formy zatrudnienia o 400 zł od 1 lipca 2017 r. oraz o kolejne 400 zł od ł stycznia 2018 r.,

2. Wprowadzenie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na, etat albo równoważnik etatu dla ratownika - medycznego zatrudnionego w podmiocie leczniczym będącym świadczeniodawcą w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych niezależnie od formy zatrudnienia 400 zł od 1 lipca 2017 r. oraz o kolejne 400 zł od 1 stycznia 2018 r.,

3. Minister Zdrowia podejmie wszelkie działania, aby tzw. „mała" nowelizacja ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym została uchwalona przez Sejm do listopada 2017 r.

4. Minister Zdrowia wystosuje do wojewodów pismo wskazujące na konieczność podjęcia przez nich działań mających na celu zaangażowanie przez dysponentów ZRM dodatkowych środków własnych na podwyższenie wynagrodzeń dla ratowników medycznych i dyspozytorów medycznych niezależnie od podwyżek wskazanych w pkt. 1,

5. Wprowadzenie średniego wzrostu miesięcznego wynagrodzenia dla pielęgniarek i położnych w pozaszpitalnym systemie Państwowe Ratownictwo Medyczne zatrudnionych u podwykonawców analogicznie jak pkt. 1,

Komitet Protestacyjny Ratowników Medycznych oraz Sekcja Krajowa Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ „Solidarność" zawieszają akcję protestacyjną.

Powrót do rozmów ma nastąpić 1 lipca 2018 roku.

Źródło: mz.gov.pl/ FB

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

ratownicy medyczni / zarobki ratowników / protest ratowników
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31