Pismo prezes KRDL w sprawie egzaminów specjalizacyjnych

Medexpress

Opublikowano 10 wrzesnia 2020, 14:15

Fot. MedExpress TV
Medexpress

Opublikowano 10 wrzesnia 2020, 14:15

Prezes KRDL Alina Niewiadomska napisała do ministra zdrowia pismo ws. egzaminów specjalizacyjnych. Poniżej zamieszczamy jego treść.

„Szanowny Panie Ministrze,

na mocy ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu (Dz.U. z 2020 r. poz. 1493), Minister właściwy do spraw zdrowia uzyskał uprawnienie do podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia egzaminu testowego albo ustnego, albo praktycznego PESDL w danej dziedzinie w tej sesji z zachowaniem wyłącznie jednej z form PESDL, jeżeli w czasie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii przeprowadzenie egzaminu testowego albo ustnego, albo praktycznego PESDL nie będzie możliwe ze względu na bezpieczeństwo osób biorących udział w tym egzaminie (vide art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu, dodający w art. 30v ust. 20 w ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 849 ze zm.).

W imieniu Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych, wnoszę o odstąpienie od przeprowadzenia egzaminu ustnego we wszystkich dziedzinach na mocy art. 30v ust. 20 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o diagnostyce laboratoryjnej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 849 ze zm.) dla wszystkich osób które zdały egzamin pisemny oraz zaliczenie egzaminu na podstawie egzaminu pisemnego. Analogiczne rozwiązanie minister zdrowia zastosował w przypadku grupy zawodowej lekarzy.

W związku z obowiązującym stanem epidemii, ogłoszonym przez ministra zdrowia w rozporządzeniu z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 491 ze zm.) oraz faktyczną sytuacją w kraju, przesłanka braku możliwości przeprowadzenia egzaminu ustnego bez narażenia osób zdających
jest w sposób oczywisty spełniona.

Diagności laboratoryjni są wyjątkowo narażoną grupą zawodową, w pierwszym szeregu walczącą z epidemią, zatem przeprowadzenie egzaminu ustnego w obecnej sytuacji to realne zagrożenie dla bezpieczeństwa systemu ochrony zdrowia w Polsce, szczególnie przed spodziewaną drugą falą SARS-CoV-2.

Z uwagi na terminarz egzaminacyjny, proszę o potraktowanie sprawy jako PILNEJ”.

Źródło: KIDL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

kidl / Alina Niewiadomska
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31