Podkomisja stała do spraw onkologii - na żywo

Thinkstock/GettyImages
Rozpatrzenie informacji ministra zdrowia na temat zwiększenia skuteczności profilaktyki nowotworów i poprawy zgłaszalności pacjentów do programów badań przesiewowych nowotworów: piersi, szyjki macicy, jelita grubego. Niskodawkowa tomografia komputerowa w nowotworze płuca.
Medexpress 2021-07-20 15:03

PDF

Zobacz także