Podkomisja stała do spraw organizacji ochrony zdrowia i innowacyjności w medycynie

Fot. Wikimedia Commons
Rozpatrzenie informacji na temat stanu prac dotyczących problematyki leczenia chorych na stwardnienie rozsiane (SM) jako schorzenia interdyscyplinarnego determinującego zaangażowanie różnych środowisk w usprawnianie życia chorych na stwardnienie rozsiane - przedstawia minister zdrowia.
Medexpress 2019-09-11 15:23

PDF

Zobacz także