Podkomisja stała do spraw zdrowia psychicznego - transmisja

Fot. Getty Images/iStockphoto
Informacja ministra zdrowia na temat wpływu pandemii koronawirusa na psychiatrię, w tym realizację reformy psychiatrii, dostęp do świadczeń medycznych, leczenia i terapii pozafarmakologicznych oraz kondycję psychiczną obywateli. Informacja ministra zdrowia na temat doświadczeń z realizacji świadczeń w ramach teleporad w psychiatrii – jakie korzyści, jakie ryzyka. Informacja na temat wpływu zmiany trybu pracy w związku z epidemią na kondycję psychiczną pracowników – przedstawiają: minister zdrowia oraz minister rodziny i polityki społecznej.
Medexpress 2021-09-30 17:05

PDF

Zobacz także