IQVIA:

Podsumowanie zmian w projekcie marcowej listy leków refundowanych

Medexpress

Opublikowano 18 lutego 2022, 10:47

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 18 lutego 2022, 10:47

RYNEK APTECZNY

Wg projektu obwieszczenia z refundacji aptecznej wycofanych zostanie 51 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, a włączonych do niej zostanie 45 innych. Żadna substancja czynna nie utraci finansowania, żadna substancja czynna nie zostanie również dodana do listy.

Poziom współpłacenia pacjenta obniży się dla 302 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczyć będą 28 z nich. Największe obniżki, przekraczające 50 zł, dotyczyć będą następujących produktów: Novo-Helisen Depot (wyciągi alergenowe roztoczy kurzu domowego, stężenie 3 – 5000 TU/ml lub 5000 PNU/ml, 2 fiol. po 4,5 ml) – o 452,70 zł, dwa opakowania produktu Rekovelle (Folitropinum delta, roztwór do wstrzykiwań, 72 µg/2,16 ml, 1 wstrzykiwacz oraz 12 µg/0,36 ml, 1 wstrzykiwacz) – o odpowiednio 347,00 zł i 57,83 zł oraz Aribit (Aripiprazolum, tabl., 30 mg, 56 szt.) – o 66,51 zł. Obniżki te, w przypadku produktów Rekovelle i Aribit, związane są z obniżeniem urzędowej ceny zbytu tych produktów, natomiast obniżka poziomu współpłacenia pacjenta dla opakowania produktu Novo-Helisen Depot związana jest ze zmianą podstawy limitu w grupie 214.1 Alergeny kurzu domowego – od marca 2022 roku limit w tej grupie wyznaczać będzie wyżej wymienione opakowanie produktu Novo-Helisen Depot.

Z kolei wzrost cen dla pacjenta dotyczyć będzie 121 opakowań. Jednak jedynie w przypadku 1 z nich wzrost cen przekroczy 10 zł. Najwyższe podwyżki, powyżej 8 zł, będą dotyczyć preparatów zawierających substancję czynną paliperidonum: Xeplion (zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 150 mg, 1 amp.-strz. + 2 igły) – o 13,47 zł, Xeplion (zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 100 mg, 1 amp.-strz. + 2 igły) – o 8,98 zł oraz Trevicta (zawiesina do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 263 mg, 1 amp.-strz. 1,315ml + 2 igły) – o 8,64 zł. Podwyżki te związane są ze zmianą podstawy limitu w grupie 178.6, Leki przeciwpsychotyczne – rysperydon i paliperydon do stosowania pozajelitowego – postacie o przedłużonym uwalnianiu. Od marca 2022 r. limit w tej grupie wyznaczać będzie Rispolept Consta (Risperidonum, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu, 50 mg). Wcześniej, podstawę limitu w tej grupie wyznaczał produkt Rispolept Consta w dawce 37,5 mg.

Urzędowe ceny zbytu zostaną obniżone dla 251 opakowań leków, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych, średnio o 4,9%. Zmiany przekraczające 10 zł dotyczyć będą 89 z nich, z czego największe (powyżej 70 zł) dotyczyć będą produktu Rekovelle (Folitropinum delta, roztwór do wstrzykiwań, 72 µg/2,16 ml, 1 wstrzykiwacz) – o 330,48 zł oraz diet eliminacyjnych w fenyloketonurii: PKU Sphere 20 (proszek, 20 g białka, 35 g, o smaku czerwonych owoców i o smaku waniliowym) i PKU Sphere 15 (proszek, 15 g białka, 27 g, o smaku czerwonych owoców i o smaku waniliowym) – o odpowiednio 94,00 zł i 70,50 zł.

Urzędowe ceny zbytu zostaną podniesione w przypadku 10 opakowań produktów znajdujących się na listach, średnio o 27,7%, przy czym największa ze zmian wyniesie 4,18 zł i dotyczy ona diety eliminacyjnej mlekozastępczej – produkt Humana SL, proszek, 650 g. W wartościach względnych największa podwyżka wynosi 81% (podwyżka o 2,73 zł) i dotyczy ona produktu Euphyllin long (Theophyllinum, kaps. o zmodyfikowanym uwalnianiu, twarde, 200 mg, 30 szt.).

75+

Na liście „S” nie pojawi się żadna nowa substancja czynna, żadna też nie utraci finansowania. Lista „S” obejmie 18 nowych opakowań, przy jednoczesnym wycofaniu 28 innych opakowań.

CIĄŻA

Na liście bezpłatnych leków dla kobiet ciężarnych znajdą się 3 nowe opakowania leków, 1 natomiast zostanie z niej usunięte. Lista nie zostanie poszerzona o żadną substancję czynną, żadna substancja nie straci finansowania.

RYNEK SZPITALNY

Według projektu obwieszczenia w programach lekowych pojawi się osiem nowych substancji czynnych lub kombinacji substancji czynnych:

 • Apalutamidum – Erleada firmy Janssen-Cilag International NV (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 14 stycznia 2019 r.) dostępny w ramach istniejącego programu lekowego B.56 Leczenie chorych na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61);
 • Atalurenum – Translarna firmy PTC Therapeutics International Limited (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 31 lipca 2014 r.) dostępny w ramach nowego programu lekowego B.130 Leczenie chorych z dystrofią mięśniową Duchenne’a spowodowaną mutacją nonsensowną w genie dystrofiny (ICD-10: G71.0);
 • Darolutamidum – Nubeqa firmy Bayer AG (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 27 marca 2020 r.) dostępny w ramach istniejącego programu lekowego B.56 Leczenie chorych na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61);
 • Ivacaftorum + Lumacaftorum – Orkambi firmy Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 18 listopada 2015 r.) dostępny w ramach istniejącego programu lekowego B.112 Leczenie chorych na mukowiscydozę (ICD-10: E84);
 • Ivacaftorum + Tezacaftorum – Symkevi firmy Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 31 października 2018 r.) dostępny w ramach istniejącego programu lekowego B.112 Leczenie chorych na mukowiscydozę (ICD-10: E84);
 • Ivacaftorum + Tezacaftorum + Elexacaftorum – Kaftrio firmy Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 21 sierpnia 2020 r.) dostępny w ramach istniejącego programu lekowego B.112 Leczenie chorych na mukowiscydozę (ICD-10: E84);
 • Lumasiranum – Oxlumo firmy Alnylam Netherlands B.V. (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 19 listopada 2020 r.) dostępny w ramach nowego programu lekowego B.129.FM Leczenie chorych na pierwotną hiperoksalurię typu 1 (ICD-10: E74.8) i finansowany w ramach Funduszu Medycznego;
 • Simoktokog alfa – Nuwiq firmy Octapharma AB (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 22 lipca 2014 r.) dostępny w ramach istniejącego programu lekowego B.15 Zapobieganie krwawieniom u dzieci z hemofilią A i B (ICD-10: D 66, D 67).

Ponadto projekt przewiduje rozszerzenie zakresu finasowania dla czterech już refundowanych substancji czynnych:

 • Enzalutamidum – Xtandi firmy Astellas w ramach istniejącego programu lekowego B.56 Leczenie chorych na opornego na kastrację raka gruczołu krokowego (ICD-10: C61);
 • Lenalidomidum – Revlimid firmy Bristol Myers Squibb w ramach istniejącego programu lekowego B.54 Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego (ICD-10 C90.0);
 • Pomalidomidum – Imnovid firmy Bristol Myers Squibb ramach istniejącego programu lekowego B.54 Leczenie chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego (ICD-10 C90.0);
 • Trastuzumabum emtansinum – Kadcyla firmy Roche w ramach istniejącego programu lekowego B.9 leczenie chorych na raka piersi (ICD-10: C50).

Natomiast dla 4 opakowań zawężony zostanie dotychczasowy zakres wskazań objętych refundacją, co będzie dotyczyć leku Humira (Adalimumabum,), Idacio (Adalimumabum), Remicade (Infliximabuml) oraz Gammanorm (Immunoglobulinum humanum normale).

Według projektu obwieszczenia finansowania w ramach programów lekowych nie straci żadna substancja czynna.

Łącznie z programów lekowych według projektu obwieszczenia zostaną usunięte 22 opakowania, natomiast wprowadzonych zostanie 39 nowych.

Urzędowe ceny zbytu 12 opakowań leków stosowanych w programach lekowych zostaną obniżone, średnia obniżka dla tych produktów to 7,8%. Podwyżka urzędowych cen zbytu dotyczy 3 opakowań leków stosowanych w programach lekowych, średnia podwyżka wynosi 23,7%. Wszystkie podwyżki dotyczą opakowań produktu Hizentra (Immunoglobulinum humanum, podmiot odpowiedzialny: CSL Behring GmbH, data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 14 kwietnia 2011 r.).

W ramach katalogu chemioterapii według projektu obwieszczenia nie pojawi się żadna nowa substancja czynna, jedna natomiast utraci finansowanie:

 • Tretinoinum – Vesanoid firmy CHEPLAPHARM Arzneimittel GmbH (data wydania pierwszego pozwolenia na dopuszczenie do obrotu: 10 maja 1996 r.).

Łącznie z katalogu chemioterapii według projektu obwieszczenia usuniętych zostanie 6 opakowań leków, zostanie on natomiast poszerzony o 7 opakowań. Urzędowe ceny zbytu 6 opakowań leków stosowanych w katalogu chemioterapii zostaną obniżone, średnio o 18,4%. Projekt obwieszczenia nie przewiduje podwyżki ceny zbytu żadnego z opakowań leków stosowanych w ramach katalogu chemioterapii.

Źródło: IQVIA

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

lista leków refundowanych / IQVIA
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31