Podwójne uderzenie w czerniaka

Tomasz Kobosz

Opublikowano 03 listopada 2016, 12:00

Fot. Thinkstock / Getty Images
Tomasz Kobosz

Opublikowano 03 listopada 2016, 12:00

W badaniu COMBI-v, w ramach którego prowadzono 3-letnią obserwację, uczestniczyło 704 pacjentów, a jego wyniki zostały ogłoszone podczas Kongresu Europejskiego Towarzystwa Onkologii Medycznej ESMO 2016 w Kopenhadze.

Wyniki pokazały, że terapia dwoma inhibitorami – dabrafenibem i trametynibem – przynosi chorym z mutacją BRAF V600 większe korzyści w zakresie całkowitego przeżycia (OS) i przeżycia wolnego od progresji choroby, niż monoterapia inhibitorem BRAF (wemurafenib).

Szacowany 3-letni wskaźnik przeżycia wyniósł 45% w grupie pacjentów leczonych jednocześnie dwoma inhibitorami w porównaniu z 31% w grupie pacjentów poddanych monoterapii wemurafenibem.

BRAF V600 jest zaburzeniem molekularnym będącym podłożem rozwoju czerniaka skóry. Mutacja genu BRAF odpowiada za tworzenie nieprawidłowego białka, elementu szlaku sygnałowego kinaz MAPK, które napędza podział komórki odpowiadający za rozwój nowotworu. Tę zmianę obserwuje się u 50-70% chorych, u których czerniak rozwinął się w lokalizacji nienarażonej na długotrwałe działanie promieni słonecznych.

Obecność mutacji BRAF, wykrywanej dzięki analizie kwasów nukleinowych, przekłada się na konkretny obraz kliniczno-patologiczny choroby oraz bardziej agresywny przebieg na etapie rozsiewu.

– Przedstawione dane na temat 3-letnich całkowitych przeżyć chorych na zaawansowanego czerniaka z obecnością mutacji BRAF leczonych w ramach badania COMBI-v w sposób skojarzony inhibitorem BRAF i MEK, czyli dabrafenibem z trametynibem, potwierdzają długotrwałą korzyść kliniczną tej terapii. Wyniki są analogiczne do drugiego z badań nad terapią skojarzoną tymi lekami (czyli COMBI-d) i dowodzą, że takie leczenie daje około 14% większą szansę na przeżycie 3 lat niż terapia jedynie inhibitorem BRAF, która obecnie nie powinna być stosowana w monoterapii – powiedział prof. Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie.

Polscy pacjenci, w ramach programów lekowych, mają na razie dostęp do monoterapii inhibitorami BRAF tj. wemurafenibu i dabrafenibu.

Źródło: materiały prasowe

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

BRAF V600 / czerniak / dabrafenib / trametynib / COMBI-v
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31