Przegląd prasy: Podwyżki dla szpitali aktualne?

86498561
Fot. Thinkstock/Getty Images
W przeglądzie prasy między innymi o podwyżkach dla szpitali, karetkach bez lekarzy oraz o nowej nadziei dla cukrzyków.
Paweł Grzybowski 2017-08-10 07:00

Podwyżki dla szpitali aktualne?

W wywiadzie dla DGP, Andrzej Jacyna zajął stanowisko w sprawie podwyżek dla szpitali w sieci. Jak podkreślił szpitale dostaną wyższą wycenę z świadczenia o 2 proc. z wyrównaniem od lipca tego roku, a kolejne 2 proc. od października. W efekcie do placówek ma trafić więcej pieniędzy.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Lekarz - nie humanista

Zdaniem Piotra Muldnera-Nieckowskiego, doktora nauk medycznych i profesora językoznawstwa, wśród lekarzy jest coraz mniej humanistów. Według niego, zagraża nam totalna dehumanizacja tego zawodu. Przyczyną tego stanu rzeczy może być przekształcenie się służby zdrowia i modelu kontaktów lekarz-pacjent z opiekuńczo-pomocowego w usługowo-kliencki.

Źródło: Rzeczpospolita

Opozycjoniści bez kolejki

Zgodnie z wchodzącym właśnie przepisem prawa, działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych uzyskają prawo do korzystania między innymi z wizyt u lekarza specjalisty poza listą oczekujących. Nie będą też musieli stać w kolejce w aptece.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Karetki bez lekarzy?

W ministerstwie zdrowia trwają prace nad ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Niektóre z zapisów budzą wątpliwości ekspertów. Chodzi między innymi o propozycje likwidacji zespołów „S” (w skład, których wchodzą lekarze) oraz pozostawienie ograniczonej roli dyspozytora, jedynie do roli przyjmującego zgłoszenie.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Nadzieja dla cukrzyków

Mierzenie cukru z pomocą glukometru może niebawem stać się niepotrzebne. Implant z komórek macierzystych „wrośnie” w nasz organizm i przejmie funkcję uszkodzonych wysepek trzustkowych. Z tego innowacyjnego projektu skorzystało już dwoje pacjentów chorych na cukrzycę typu 1. Jeśli projekt okaże się sukcesem, może to zrewolucjonizować leczenie cukrzycy.

Źródło: Gazeta Wyborcza

PDF

Zobacz także