Polfa Tarchomin z planowanym dokapitalizowaniem Spółki

Fot. Thinkstock / Getty Images
Wniosek o dokapitalizowanie Spółki w wysokości 200 mln zł został pozytywnie rozpatrzony przez Premiera Mateusza Morawieckiego. 10-letni biznesplan dołączony do wniosku zakłada dynamiczny wzrost dzięki nowemu budynkowi produkcyjno-laboratoryjnemu, rozwojowi produktów highly potent oraz modernizacji infrastruktury energetycznej.
Medexpress 2019-12-27 08:22

Celem nowej emisji jest pozyskanie środków na kluczowe dla rozwoju Spółki inwestycje m.in. na budowę nowej infrastruktury niedostępnej obecnie na terenie Polski, która umożliwi rozwój całej branży farmaceutycznej w Polsce. Zwiększy to dostępność strategicznych leków na rynku. W obszarze gospodarczym, potencjalne obniżenie cen leków wpłynie pozytywnie na poziom wydatków Narodowego Funduszu Zdrowia na leki, a w konsekwencji pozwoli na poprawę racjonalności ekonomicznej w gospodarowaniu jego środkami.

Spółka wystąpiła do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o dokapitalizowanie w drodze objęcia przez Skarb Państwa akcji Spółki za kwotę wynoszącą 200 mln zł.

– Dokapitalizowanie otwiera nowe możliwości rozwoju Polfy Tarchomin i całej branży farmaceutycznej. Ostatnia firma farmaceutyczna znajdując się w domenie Skarbu Państwa przez dziesięciolecia nie otrzymała wsparcia w inwestycjach. Teraz nowa technologia ma przysłużyć się nie tylko firmie, ale i całej branży. Zabezpieczenie potrzeb lekowych państwa przez krajowego producenta jest bardzo istotne, a Polfa ze swoim wieloletnim dorobkiem i unikalnym doświadczeniem w produkcji leków powinna być ważnym elementem systemu – mówi Łukasz Szumowski, Minister Zdrowia.

Polfa Tarchomin przechodzi modernizację zakładu. Nakłady inwestycyjne w ostatnich dwóch latach wyniosły 48 mln zł (w porównaniu do 15 mln zł łącznie w latach 2016 i 2017). Firma przygotowuje się do odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie strategicznych leków w Polsce, jak również poszerza swoją aktywność na rynkach międzynarodowych. Celem jest zwiększenie wartości spółki dla większościowego akcjonariusza – Skarbu Państwa.

– Dziękuję Skarbowi Państwa za przyznanie Polfie Tarchomin środków finansowych. Pozyskane środki pozwolą na zbudowanie nowego obszaru produkcyjnego (dla produktów liofilizowanych) i laboratoryjnego, inwestycję w leki highly potent jak również modernizację infrastruktury energetycznej. Przed złożeniem wniosku o dokapitalizowanie firma przeszła pozytywnie test prywatnego inwestora – mówi Jarosław Król, Prezes Polfy Tarchomin.

Wniosek o dokapitalizowanie zawiera plan rozwoju spółki w horyzoncie najbliższych 10 lat.

Do tej pory spółka finansowała inwestycje z własnych przychodów. Obecnie na skutek optymalizacji oraz sprzedaży niewykorzystanych gruntów firma jest gotowa do poniesienia większych inwestycji. Celem jest zabezpieczenie obszarów leczniczych w Polsce, jak również produkcja substancji aktywnej do wytwarzania gotowych form leków.

Polfa Tarchomin w 2018 r. osiągnęła 2,9 mln zł zysku netto. Dzięki optymalizacji produkcji oraz zwiększeniu przychodów na rynkach eksportowych zysk netto po III kw. 2019 r. wyniósł 11 mln zł netto. Dodatkowo spółka w październiku 2019 r. sprzedała działkę przy ul. Modlińskiej za 36 mln zł.

O Polfie Tarchomin:

Polfa Tarchomin jest najstarszym producentem leków w Polsce. Specjalizuje się w produkcji leków, które zapewniają szerokim grupom pacjentów dostęp do nowoczesnych metod leczenia, zwłaszcza w obszarze leków przeciwbakteryjnych (antybiotyki); leków przeciwcukrzycowych (insuliny); leków działających na ośrodkowy układ nerwowy oraz produktów dermatologicznych. Zakład jest także polskim producentem substancji farmaceutycznych, czyli aktywnych składników do produkcji gotowych form leków.

Portfolio Polfy Tarchomin zawiera około 50 produktów w prawie 120 różnych formach
i dawkach.

W ofercie znajdują się: leki wydawane na receptę (tzw. Rx) zarówno refundowane jak
i nieobjęte refundacją; leki dostępne bez recepty (tzw. OTC), leki stosowane w lecznictwie zamkniętym (szpitale); suplementy diety oraz wyroby medyczne.

Roczne możliwości produkcyjne zakładu to 65 milionów opakowań leków w formie stałej (tabletki, kapsułki), aerozoli oraz żeli. Zakład posiada 30 linii produkcyjnych.

Źródło: Polfa Tarchomin

PDF

Zobacz także