Polityka lekowa: MZ powołuje nowy zespół

Medexpress

Opublikowano 22 lipca 2022, 08:47

Medexpress

Opublikowano 22 lipca 2022, 08:47


W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia odpowiedzialny za politykę lekową;

2) Zastępca przewodniczącego Zespołu – dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia;

3) członkowie:

a) Główny Inspektor Farmaceutyczny lub jego zastępca,

b) Prezes Narodowego Fundusz Zdrowia lub jego zastępca,

c) Główny Inspektor Sanitarny lub jego zastępca,

d) Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych lub jego zastępca,

e) Dyrektor Centrum e-Zdrowia lub jego zastępca,

f ) Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji lub jego zastępca,

g) Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia lub jego zastępca,

h) Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia lub jego zastępca,

i) Dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia lub jego zastępca,

j) przedstawiciel:

- Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

- Narodowego Funduszu Zdrowia,

- Głównego Inspektoratu Sanitarnego,

- Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

- Centrum e-Zdrowia,

- Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,

- Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia,

- Departamentu Innowacji w Ministerstwie Zdrowia,

- Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia,

- Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.

Zadaniem Zespołu jest opracowanie raportu wynikającego z oceny aktualnego stanu systemów informatycznych oraz wskazania możliwych rozwiązań, mających na celu wzmocnienie interoperacyjności systemów wykorzystywanych w polityce lekowej oraz zaproponowanie koniecznych zmian legislacyjnych.

Zarządzenie: TU

Źródło: MZ

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

rejestry medyczne / polityka lekowa
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31