Polscy pacjenci mają utrudniony dostęp do terapii biologicznych. Co trzeba zmienić?

Medexpress

Opublikowano 08 marca 2017, 11:27

Medicament Fot. Thinkstock/Getty Images
Medexpress

Opublikowano 08 marca 2017, 11:27

Leki biologiczne są przyszłością medycyny. Na świecie wzrasta ich wykorzystanie w terapiach wielu schorzeń przewlekłych. Są najczęściej stosowane w leczeniu chorób reumatologicznych, dermatologicznych, gastrologicznych, ale także onkologicznych. Niestety polscy pacjenci mają ograniczony dostęp do tych terapii. Sytuacja zmieni się, jeżeli zostaną wprowadzone rozwiązania, zachęcające polskie firmy do inwestowania w terapie biologiczne i tzw. biopodobne, a koncerny międzynarodowe do wprowadzania na polski rynek swoich leków. Ale, żeby do tego doszło potrzebne są zmiany w sposobie podejścia do refundacji i stosowania leków biologicznych i biopodobnych. Projekt Instytutu Ochrony Zdrowia jest z założenia platformą dialogu interesariuszy ochrony zdrowia na rzecz wprowadzenia zmian systemowych niezbędnych do sprostania specyficznym uwarunkowaniom związanym ze stosowaniem najnowocześniejszych terapii.

W ramach projektu „Leki biologiczne i biopodobne – jak dostosować polski system ochrony zdrowia aby zwiększyć dostępność tych leków dla polskich pacjentów” powstała m.in. Rada Konsultacyjna ds. leków biologicznych i biopodobnych. W skład Rady wchodzą eksperci z różnych dziedzin, w tym m.in.: prawa, farmakologii, medycyny, gospodarki, a także przedstawiciele grup pacjentów. Rozpoczęły się prace grup ekspertów mających pokazać panoramę największych problemów i wyzwań związanych z leczeniem biologicznym. Jesienią tego roku w Warszawie IOZ zorganizuje Międzynarodowy Kongres Leki biologiczne i biopodobne – wyzwania dla systemu ochrony zdrowia”, podczas którego m.in. zostaną sformułowane i zaadresowane do odpowiednich urzędów i instytucji najważniejsze wnioski i rekomendacje płynące z prac ekspertów i dialogu interesariuszy systemu ochrony zdrowia w tym zakresie. Finalnie projekt zaowocuje propozycjami konkretnych zmian legislacyjnych i regulacyjnych, które mają doprowadzić do zwiększenia dostępu polskich pacjentów do najnowocześniejszych terapii biologicznych.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

leki biopodobne / Instytut Ochrony Zdrowia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30