Polska Federacja Szpitali popiera pomysł elastycznego zarządzania czasem pracy lekarzy

Medexpress

Opublikowano 27 grudnia 2017, 12:04

Fot. Thinkstock/Getty Images
Medexpress

Opublikowano 27 grudnia 2017, 12:04

Polska Federacja Szpitali popiera wprowadzenie nowych rozwiązań w zakresie organizacji pracy lekarzy w szpitalu wyrażone w projekcie przedmiotowego rozporządzenia.
Postulaty PFSz dotyczące możliwości bardziej elastycznego zarządzania czasem pracy lekarzy przez menedżerów szpitali znalazły częściowo odzwierciedlenie w przedmiotowym projekcie rozporządzenia. PFSz zgłasza jednak propozycje dalej idących rozwiązań organizacyjnych w obliczu problemów kadrowych, które dotyczą także innych krajów europejskich (np. aktualny raport brytyjskiego NHS).

- Uważamy, że całkiem spora część tzw. problemów kadrowych nie wynika z ilościowego niedoboru kadry medycznej, a bardziej ze sztywnego i nieoptymalnego modelu organizacji zabezpieczenia dyżurowego w szpitalach narzucanego przez obecnie regulacje prawne - czytamy w komunikacie.

PFSz proponuje, aby dyrektor szpitala, konsultując się z dyrektorem ds lecznictwa, dyrektorem ds. pielęgniarstwa oraz lekarzami kierującymi oddziałami, miał możliwość elastycznego kształtowania grafików dyżurowych w szpitalu. Zmiany w tym zakresie powinny być zawsze poprzedzone rzetelną analizą obciążenia lekarzy pracą podczas dyżurów stacjonarnych - zaznacza PFSz. Bowiem jakość świadczonych usług musi być zachowywana oraz monitorowana. Dlatego Polska Federacja Szpitali proponuje wprowadzenie możliwości dyżurowania lekarzy w szpitalu w sposób bardziej interdyscyplinarny.

Co to oznacza w praktyce? Dla pacjentów objętych opieką szpitalną, w określonych godzinach dyżury zabezpieczać mogliby lekarze pokrewnych, czy uzupełniających się specjalizacji. PFSz proponuje, by wprowadzić do projektu rozporządzenia zapisy umożliwiające tego typu rozwiązania organizacyjne. PFSz zadeklarowała współpracę przy tworzeniu kolejnego projektu rozporządzenia ministra zdrowia, które w sposób stopniowy pozwoliłoby na dalsze reformowanie systemu zabezpieczenia dyżurowego w szpitalach, w tym także w oparciu o nowy model szpitalnych oddziałów wieloprofilowych.

- Proponujemy także wypracowanie standardów dyżurów niestacjonarnych, tzw. pod telefonem, czy formie telemedycznej w oparciu o doświadczenia krajowe oraz najlepsze wzorce międzynarodowe - czytamy w stanowisku PFSz.

Źródło: Polska Federacja Szpitali

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

szpitale / dyżur / Polska Federacja Szpitali
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31