Polskie Towarzystwo Psychiatryczne pozytywnie o zmianach na liście leków refundowanych. Ale...

Medexpress

Opublikowano 25 sierpnia 2016, 12:15

Fot. Thinkstock/Getty Images
Medexpress

Opublikowano 25 sierpnia 2016, 12:15

"Z satysfakcją i zadowoleniem przyjmujemy fakt, że po kilku latach starań o wprowadzenie na listy leków refundowanych nowoczesnych leków przeciwpsychotycznych o przedłużonym uwalnianiu w pozycji 274 listy projektu obwieszczenia znalazł się lek aripiprazolum (Abilify - Maintena) w postaci zawiesiny do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu. Lek ten przeznaczony jest do stosowania w leczeniu podtrzymującym schizofrenii u dorosłych pacjentów ze stabilizacją choroby za pomocą doustnej tabletki aripiprazolu.

Zgodnie z tymi wskazaniami dostęp do nowoczesnego leku o przedłużonym uwalnianiu będzie ograniczony tylko do tej części chorych, którzy wcześniej przyjmowali doustną tabletkę aripiprazolu, a nie np. tabletkę rysperydonu czy cząsteczkę tę w formie iniekcji (Consta) podawaną co 14 dni" - poinformował prof. Heitzman.

Jednocześnie prof. Heitzman tłumaczy, jak ważny jest dostęp do nowoczesnego leczenia u pacjentów chorych na schizofrenię. Polskie Towarzystwo Psychiatryczne obawia się jednocześnie, że nowa lista leków refundowanych dyskryminuje część chorych na schizofrenię.

"Uważamy, że aktualny kształt listy leków refundowanych zawarty w projekcie XXIX obwieszczenia refundacyjnego będzie dyskryminował grupę dorosłych chorych na schizofrenię z uporczywym brakiem współpracy dotychczas leczonych innymi lekami jak np. rysperydonem (w tym iniekcjami Consta). Nieprawdopodobnym jest by warunkować dostęp do leku o bardziej zaawansowanej formie przedłużonego uwalniania (inj. co 4 tygodnie) powracaniem do stosowania doustnej tabletki aripiprazolu.
Grupa chorujących dorosłych z ustabilizowanym obrazem schizofrenii i z wcześniej udokumentowanym uporczywym brakiem współpracy jest ograniczona liczbowo i w całości winna mieć równy dostęp do nowoczesnego i postępowego leczenia przeciwpsychotycznego. (...) Nadal postulujemy by wśród leków refundowanych znalazła się agomelatyna, innowacyjny lek przeciwdepresyjny stosowany w grupie chorych z depresją, towarzyszącymi zaburzeniami snu i anhedonią ze względu na odrębne wskazania rejestracyjne niż inne leki przeciwdepresyjne (np. wenlafaksyna)" - informuje Heitzman.

Niniejsze uwagi są zgodne ze stanowiskiem przyjętym w czerwcu 2016 roku na 45 Zjeździe Psychiatrów Polskich w Katowicach przez Komitet Naukowy Zjazdu i wcześniejszymi stanowiskami Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Zgodnie z wielokrotnie artykułowanymi postulatami, Polskie Towarzystwo Psychiatryczne nadal oczekuje, by na liście leków refundowanych znalazło się więcej leków o przedłużonym uwalnianiu i o niewątpliwej skuteczności w tej grupie chorych. Jednym z nich jest paliperydon (Xeplion) refundowany we wszystkich krajach Europy, który najbardziej bliski jest cząsteczce zapewniającej kliniczną skuteczność przy podawaniu tego leku przeciwpsychotycznego tylko 4 x w ciągu roku (ta postać - Trevicta jest już zarejestrowana i refundowana w dwóch krajach Europy).
Aktualnie wielu pacjentów chorujących na schizofrenię i z udokumentowanym uporczywym brakiem współpracy leczonych jest rysperydonem (w tym inj. Consta) . Naturalną drogą w prowadzonym leczeniu w tej grupie chorych byłoby umożliwienie im przechodzenia na formy leków o coraz bardzie wydłużonym okresie działania i coraz rzadszym podawaniu poprzez zastępowanie inj. Consty iniekcjami paliperidonu (Xeplion - inj. raz na 4 tygodnie) a w przyszłości (po ew. zarejestrowaniu nowego leku w Polsce) raz na 3 miesiące”.

Źródło: PTP

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Janusz Heitzman / lista leków refundowanych / leczenie schizofrenii / schizofrenia
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31