Polskie Towarzystwo Udaru Mózgu o pilotażu leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego

Medexpress

Opublikowano 03 wrzesnia 2018, 07:57

udar Fot. Thinkstock/Getty Images
Medexpress

Opublikowano 03 wrzesnia 2018, 07:57

Publikujemy treść stanowiska:

"Z wielkim niepokojem przyjęliśmy treść projektu Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego leczenia ostrej fazy udaru niedokrwiennego za pomocą przezcewnikowej trombektomii mechanicznej z dn. 24.08.2018r.
Trombektomia mechaniczna jest przełomem w leczeniu udaru niedokrwiennego mózgu, spowodowanego niedrożnością dużych naczyń mózgowych, skutkującym wystąpieniem rozległego deficytu neurologicznego i znacznym stopniem niesprawności poudarowej. Już w 2015 r. ukazały się wyniki badań naukowych, w których jednoznacznie udowodniono, że udrożnienie mechaniczne naczynia powoduje u połowy pacjentów powrót do samodzielnego funkcjonowania w życiu codziennym, bez konieczności pomocy ze strony osób drugich. Dlatego trombektomia mechaniczna jest obecnie zalecana przez Europejską Organizację Udarową (ESO – European Stroke Organisation) oraz Amerykańskie Towarzystwa Udaru Mózgu i Chorób Układu Krążenia (ASA – American Stroke Association / AHA – American Heart Association) jako metoda z wyboru w przypadku niedrożności dużych naczyń mózgowych i jest już powszechnie stosowana w większości krajów Europy. Mimo, że zabieg jest kosztowny (w warunkach polskich koszt zabiegu to ok. 30 000 PLN), jest on najoszczędniejszą metodą postępowania u chorych z udarem mózgu, gdyż średni koszt opieki nad pacjentem z niesprawnością poudarową i utrata jego produktywności to ok. 6100 USD na rok / 1 pacjenta (wg Niewada i wsp.).
W ślad za w/w wytycznymi w wielu ośrodkach neurologicznych w Polsce udało się zorganizować ośrodki leczenia interwencyjnego udaru mózgu, działające także w systemie 24 h/7 dni. Fakt ten wymagał olbrzymiej pracy dotyczącej stworzenia procedur, logistyki, poczynając od szkoleń ratownictwa medycznego oraz zorganizowania pracy radiologów ogólnych, anestezjologów, lekarzy w SOR-ach, stworzenia dyżurów radiologii zabiegowej i dodatkowych dyżurów neurologicznych zespołów udarowych. Wszystkie te działania
funkcjonują już od ok. 2 lat i nie wiązały się z jakimkolwiek dodatkowym finansowaniem ze strony Ministerstwa czy NFZ, mimo, że procedura została wyceniona i zaakceptowana przez AOTM. Dlatego proponowane obecnie wdrożenie jedynie programu pilotażowego, obejmującego tylko niektóre ośrodki, może spowodować odstąpienie od funkcjonowania pozostałych, gdyż dyrektorzy szpitali, w których się te ostatnie się dotychczas znajdowały nie będą mieli przesłanek do ich dalszego wsparcia finansowego ze środków własnych a ponowne uruchomienie wygaszonych uprzednio ośrodków będzie niezwykle trudne i kosztowne.
Do tej pory w Polsce wykonano ponad 500 procedur trombektomii mechanicznej i dalsze opóźnianie zapewnienia powszechnego finansowania procedury trombektomii mechanicznej na obszarze całego kraju poprzez wprowadzenie pilotażu jedynie w wybranych centrach naszym zadaniem nie ma żadnego uzasadnienia. W opinii naszego Towarzystwa doświadczenia ośrodków dotychczas funkcjonujących są na tyle wystarczające, że na ich podstawie można stworzyć powszechnie dostępne i jednocześnie efektywne docelowe rozwiązania systemowe (podobne, do stosowanych od lat wleczeniu zawału mięśnia sercowego). Ponadto stworzenie ośrodków pilotażowych tylko w kilku obszarach Polski spowoduje nierówny dostęp obywateli do metody leczenia udaru o udowodnionej skuteczności.
W imieniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu
Prezes Polskiego Towarzystwa Udaru Mózgu
dr hab. n. med. Grzegorz Kozera"

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Ministerstwo Zdrowia / Polskie Towarzystwo Neurologiczne / trombektomia / udar / pilotaż / Polskie Towarzystwo Udaru Mózgu
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28