Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne: Większe obciążenie pracą zespołów ratownictwa medycznego i SOR-ów

Medexpress

Opublikowano 09 maja 2022, 08:35

Medexpress

Opublikowano 09 maja 2022, 08:35

Główny Urząd Statystyczny opublikował wyniki badania „Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w 2021 r.”.

Państwowe Ratownictwo Medyczne

W ramach Systemu PRM w 2021 r. funkcjonowało 1 587 zespołów ratownictwa medycznego. To 6 więcej w porównaniu do 2020 r. Jak w latach ubiegłych, spada liczba zespołów specjalistycznych, rośnie za to liczba zespołów podstawowych. W Polsce działa 21 baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, a także 241 szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR). Z systemem współpracowało 156 izb przyjęć, 17 centrów urazowych oraz 11 centrów urazowych dla dzieci.

Zespoły ratownictwa medycznego, lotnicze zespoły ratownictwa medycznego

W ubiegłym roku wykonano prawie 3,1 mln wyjazdów/wylotów. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba ta zwiększyła się o 299,6 tys. Zespoły ratownictwa medycznego udzieliły świadczeń zdrowotnych, blisko 3,1 mln (o 305,0 tys. więcej niż w roku poprzednim).

Zespoły ratownictwa medycznego liczą 12,9 tys. pracowników, z czego 11,0 tys.to ratownicy medyczni, ponad 1,1 tys. pielęgniarki systemu ratownictwa medycznego, ponad 0,4 tys. lekarze systemu ratownictwa medycznego i blisko 0,4 tys. innych osób. Warto podkreślić, że porównaniu z 2020 r. liczba personelu medycznego utrzymywała się na zbliżonym poziomie.

Szpitalne oddziały ratunkowe

Z danych GUS wynika, że najwięcej świadczeń udzielono w trybie ambulatoryjnym - skorzystało z nich w 2021 r. ponad 3,4 mln osób (wzrost o 5,3% w porównaniu z 2020 r.). Z kolei stacjonarnie leczono niemal 1,6 mln osób (wzrost o 14,1% do roku poprzedniego).

Więcej: TU

Źródło: GUS

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

SOR / GUS / pielęgnarka / ratownik medyczny / ratownictwo medyczne
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28