Porozumienie Zawodów Medycznych rozwiązane!

Fot: PZM
Jest zapowiedź współpracy w innej formule.
Medexpress 2020-09-08 08:57

W komunikacie prasowym czytamy, że „umocowani przedstawiciele związków zawodowych, skupiających poszczególne zawody medyczne, uczestniczące w Porozumieniu Zawodów Medycznych (PZM) postanowili na spotkaniu w dniu 4 września 2020 roku w Warszawie o zmianie dotychczasowej formuły współpracy. To oznacza rozwiązanie Porozumienia Zawodów Medycznych z dniem 4 września 2020 roku. Od tej pory nikt nie może występować w imieniu Porozumienia Zawodów Medycznych, przedstawiać stanowiska i opinii PZM ani posługiwać się znakiem graficznym (logo) PZM. Dotyczy to również stron internetowych.
Związki zawodowe skupione dotychczas w PZM zapowiadają dalszą współpracę ze sobą, ale w innej formule niż PZM, bardziej elastycznej, nie wymagającej jednolitego stanowiska wszystkich związków w określonej sprawie.”

Źródło: FB

PDF

Zobacz także