Porozumienie Zielonogórskie ostrzega przed niszczeniem AOS i POZ

logo porozumienie
2017-11-14 08:28

- Raz rozbite struktury podstawowej opieki zdrowotnej i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej będzie bardzo trudno odtworzyć - ostrzega prezes Porozumienia Zielonogórskiego Jacek Krajewski w piśmie do ministra zdrowia na temat rozporządzenia, dotyczącego kryteriów wyboru ofert w postępowaniu na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Porozumienie Zielonogórskie zgłosiło długą listę uwag do rozporządzenia z 5 sierpnia ub.r., którego zapisy w opinii federacji przyznają przyszpitalnym poradniom specjalistycznym liczne preferencje. Są one zapisane zarówno w części wspólnej, jak i w kryteriach dla poszczególnych przedmiotów postępowania. Prezes PZ Jacek Krajewski podkreśla, że proponowane przez federację zmiany mają na celu równe traktowanie podmiotów. Dlatego postuluje m.in. wykreślenie wszystkich proponowanych w rozporządzeniu kryteriów, preferujących poradnie przyszpitalne i bardzo duże przychodnie. Prezes podkreśla, że poradnie przyszpitalne są kontraktowane w ramach sieci szpitali, więc nie powinny mieć dodatkowych preferencji. Jednym z kryteriów, świadczących o uprzywilejowanej pozycji dużych podmiotów podczas ubiegania się o umowy z NFZ, jest np. zwiększenie wymogu czasu pracy przychodni z 12 godzin do 24 godzin oraz łącznego czasu pracy lekarzy od ponad 36 godzin. Jest oczywiste, że takich wymogów nie mogą spełnić małe poradnie. Taki zapis uderzy bezpośrednio w pacjentów - ograniczy dostęp do AOS w mniejszych ośrodkach, trudniej mu będzie uzyskać poradę specjalisty w pobliżu swego miejsca zamieszkania. W opinii PZ, lepszą dostępność pacjentom zapewniają liczne małe poradnie niż nieliczne duże.

„Preferowanie szpitali i wielkich przychodni przy kontraktowaniu AOS grozi nie tylko ograniczeniem dostępności do tego zakresu świadczeń w wielu mniejszych przychodniach zlokalizowanych poza szpitalami, ale stwarza również zagrożenie dla funkcjonowania podstawowej opieki zdrowotnej, w postaci nagłego zwiększenia liczby porad. Pacjenci pozbawieni opieki poradni AOS zgłoszą się do jedynie dla nich dostępnej poradni POZ”.

Źródło: Porozumienie Zielonogórskie

PDF

Zobacz także