VII Forum Ochrony Zdrowia w Krynicy: Posobkiewicz: trzeba rozdzielić suplementy diety od leków

O tym czym są suplementy diety i jak ważna jest świadomość pacjenta w rozmowie z Iwoną Schymallą mówi główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz.
Iwona Schymalla 2016-09-07 10:41

Polacy zajmują pierwsze miejsce w Europie, jeśli chodzi o spożycie suplementów diety. Jaki wpływ na nasze zdrowie, może mieć nadmiar spożytych suplementów?

Muszę przyznać, że w wielu rzeczach jesteśmy pierwsi. Potrafimy być innowacyjni, ale też jeżeli chodzi o spożycie suplementów diety też jesteśmy na początku. Musimy wiedzieć czym jest suplement diety. Jest on uzupełnieniem normalnej diety, czyli jest normalnym środkiem spożywczym. Jeżeli nasza dieta jest w coś uboga, to właśnie taką kapsułką, tabletką, płynem powinniśmy ten brak uzupełnić. Jeżeli w długotrwałym okresie brakuje nam tego czegoś w diecie, może mieć to złe skutki dla naszego organizmu. Ale jeżeli się czymś przepełnimy, będziemy mieli za dużo suplementów, dodatkowo mikroelementy i witaminy będą się powtarzać, to ich nadmiar też jest oczywiście niekorzystny dla naszego organizmu.

Jakie powinny być regulacje czy ramy prawne dla rynku suplementów diety w Polsce?

Ramy prawne mamy takie same jak w UE. Bardzo ważna jest tu świadomość pacjenta oraz dokładne rozdzielenie suplementów od produktów leczniczych. W aptece powinny być one osobno ułożone na półkach, tak, by pacjent przychodząc do apteki nie miał poczucia, że decydując się na suplement, kupuje lek niezbędny dla jego życia. By wiedział, że suplement jest uzupełnieniem jego diety, który mu ma pomóc, ale nie jest to lek.

Jaką rolę w regulacji tych kwestii mógłby odegrać Inspektorat Sanitarny?

My rozpoznawaliśmy rynek, przeprowadziliśmy wspólne, razem z UOKiK, kontrole. Skierowaliśmy do kilkuset przedsiębiorców w naszym kraju pismo, w którym zwracaliśmy uwagę na to, jak ważna jest odpowiednia dieta, niewprowadzająca konsumenta w błąd. Bo, jeżeli człowiek w telewizji widzi, że dzięki reklamowanemu leku przestaną go boleć stawy czy serce, nerki będą pracować prawidłowo albo stanie się młodszy i piękniej będzie wyglądał, to bardzo chętnie po niego sięgnie. A musimy zdawać sobie z tego sprawę, że czasami jest to oszustwo i wspólnie przeciw niemu walczyć. Ponad 50 dużych producentów odpowiedziało nam na nasze pismo z dużym zrozumieniem i zadeklarowało, że przyjrzą się własnym reklamom.

O Forum Ochrony Zdrowia:

Potrzeba stałej debaty o systemie ochrony zdrowia jest niezmienna od lat. Realizacja celów nowoczesnej koncepcji zdrowia publicznego wymaga zaangażowania wszystkich sektorów społeczno-gospodarczych państwa, nie tylko resortu zdrowia. Forum Ochrony Zdrowia w ciągu szczęściu lat stało się miejscem, które pozwala szerzej spojrzeć na system ochrony zdrowia – zarówno w ujęciu ogólnokrajowym jak i lokalnym, umożliwia szukanie rozwiązań systemowych jak i szczegółowych dotyczących konkretnych specjalizacji czy jednostek organizacyjnych

W dyskusji konieczny jest dialog ze wszystkimi interesariuszami systemu. Jaka jest rola prywatnej opieki zdrowotnej? Jak ma wyglądać skoordynowana opieka nad pacjentem wykorzystując nowe technologie? W jakim kierunku zmierza obecny ustrój ochrony zdrowia?

Forum Ochrony Zdrowia to platforma dyskusji pomiędzy wszystkimi interesariuszami, dotycząca aktualnych problemów rynku medycznego w Polsce oraz przemian prowadząca do zwiększenia efektywności systemu ochrony zdrowia.

Główne zagadnienia tematyczne:

  • Zdrowie i polityka społeczna, a rozwój gospodarczy
  • Model finansowania systemu ochrony zdrowia
  • Rola samorządów w strukturze ochrony zdrowia
  • Skoordynowana opieka zdrowotna w oparciu o informatyzację ochrony zdrowia
  • Jakość leczenia a obniżenie kosztów
  • Reorganizacja szpitali – zmiany w ustawie o działalności leczniczej
PDF

Zobacz także