Potrzeba merytorycznej dyskusji o szczepieniach

459341711 Fot. Thinkstock/Getty Images

Szczepienia ochronne w Europie Zachodniej, a także w ostatnich latach w Polsce, wywołują ogromne emocje – rodziców, opiekunów oraz lekarzy pediatrów, którzy w swojej codziennej pracy stają w ogniu pytań o ich sens i wartość. W obliczu narastającej liczby przeciwników szczepień i natłoku rozpowszechnianych przez nich komunikatów, dotarcie do szerokiej opinii publicznej z merytorycznymi i opartymi na wiedzy naukowej informacjach – staje się koniecznością. Intencją współtwórców Porozumienia na Rzecz Dobrych Praktyk
w Szczepieniach jest zabranie wspólnego głosu ekspertów systemu, klinicystów oraz przedstawicieli organizacji pacjentów w dyskusji nt. stosowania szczepień ochronnych, ich właściwości oraz wpływu na zdrowie społeczeństw. Inicjatorem i pomysłodawcą Porozumienia jest Instytut Ochrony Zdrowia.
„Powołanie Porozumienia na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach stanowi ważny krok ku podjęciu publicznej debaty na temat znaczenia szczepień ochronnych w wymiarze zdrowia publicznego i zdrowia indywidualnego. W ramach inicjatywy chcemy promować wiedzę naukową, popartą gruntownymi badaniami i docierać do rodziców, którzy decydują o zdrowiu swoich dzieci. W natłoku dzisiejszych przekazów medialnych jest to jedyna droga, by to wiedza merytoryczna była brana pod uwagę, gdy mowa o strategicznych dla zdrowia decyzjach” – powiedziała prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska, kierownik Kliniki Immunologii, Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, członkini Porozumienia na Rzecz Dobrych Praktyk
w Szczepieniach.
Inicjatorzy Porozumienia zwracają uwagę na konieczność wypracowania rekomendacji niezbędnych działań
w polskiej opiece profilaktycznej oraz kwestię zapewnienia rozwiązań systemowych zgodnych z europejskimi
i światowymi standardami. Sprostanie tym zadaniom możliwe jest jedynie w oparciu o merytoryczną dyskusję, otwarty dialog oraz społeczną debatę, do której zachęcać będą inicjatywy podejmowane przez Porozumienie. Eksperci zwracają uwagę również na konieczność wypracowania unikalnych treści, opinii i analiz, które łącząc doświadczenia i ekspertyzę szerokiego grona uczestników Porozumienia, będą stanowiły merytoryczną przeciwwagę dla zyskujących na popularności tez przeciwników szczepień.
Do grona członków Porozumienia na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach dotychczas przystąpili:
dr hab. n. med. Piotr Albrecht, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, kierownik Kliniki
Gastroenterologii i Żywienia Dzieci, I Katedra Pediatrii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska, kierownik Kliniki Immunologii, Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka
w Warszawie, dr n. med. Ewa Duszczyk, dr n. med. Aneta Górska-Kot, ordynator Oddziału Pediatrycznego
w Szpitalu Dziecięcym im. prof. Bogdanowicza przy ul. Niekłańskiej w Warszawie, prof. nadzw. dr hab. n. med. Teresa Jackowska, konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii, członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego, kierownik Kliniki i Ordynator Oddziału, Katedra Kliniki Pediatrii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Szpitalu Bielańskim, dr n. med. Anna Nitka, dr n. med. Marian Patrzałek,
prof. dr hab. n. med. Anna Skoczyńska, kierownik Zakładu Epidemiologii i Mikrobiologii Klinicznej Narodowego Instytutu Leków, kierownik KOROUN oraz Prof. Jacek Witkowski, przewodniczący Polskiego Towarzystwa Immunologii Doświadczalnej i Klinicznej oraz przewodniczący Komitetu Immunologii i Epidemiologii Zakażeń Człowieka Polskiej Akademii Nauk.
Pomysłodawcą i inicjatorem Porozumienia na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach jest Instytut Ochrony Zdrowia w partnerskiej współpracy z firmą Pfizer, która od lat wspiera działania na rzecz skutecznej prewencji
w Polsce. Instytut Ochrony Zdrowia przystępuje obecnie do realizacji przedsięwzięcia z zakresu zdrowia publicznego pt. „Medyczne zdobycze cywilizacji: szczepienia”. Jest to kontynuacja realizacji projektu Instytutu pod nazwą „Zdrowie priorytetem politycznym państwa”, który Instytut prowadzi z sukcesem od 2013 roku, publikując kolejne raporty analityczne oraz organizując seminaria i konferencje naukowe z udziałem liderów opinii z obszaru zdrowia. Instytut Ochrony Zdrowia, działając jako ośrodek analityczny typu think-tank, wspiera swoim głosem doradczym działalność Porozumienia na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach, zapewniając jego społeczny i edukacyjny charakter.

Źródło: Instytut Ochrony Zdrowia

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Instytut Ochrony Zdrowia / szczepienia / Porozumienie na rzecz dobrych praktyk w szczepieniach
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30