Powołano Zespół ds. nagród ministra zdrowia dla nauczycieli akademickich

Medexpress

Opublikowano 20 wrzesnia 2019, 09:55

Źródło: MZ
Medexpress

Opublikowano 20 wrzesnia 2019, 09:55

Zadaniem Zespołu jest:

 • opracowanie oceny wniosków o przyznanie nagród ministra, przedkładanych ministrowi zdrowia,
 • ocena wniosków o przyznanie nagród ministra, dla nauczycieli akademickich za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności: naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej albo za całokształt dorobku,
 • przedstawianie opinii o wnioskach rozpatrywanych z inicjatywy własnej ministra,
 • przedstawianie ministrowi propozycji dotyczące przyznania nagród wraz z uzasadnieniem,
 • ustalanie regulaminu pracy.

W skład Zespołu wchodzą:

 • prof. dr hab. n. med. Adrian Chabowski – przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku,
 • prof. dr hab. n. med. Krzysztof Sworczak – przedstawiciel Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • prof. dr hab. n. med. Marta Tanasiewicz – przedstawiciel Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,
 • prof. nadzw. dr hab. n. farm. Krystyna Skalicka-Woźniak – przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,
 • prof. dr hab. n. farm. Jolanta Zawilska – przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego w Łodzi,
 • prof. dr hab. n. farm. Ewa Florek – przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Jurczak – przedstawiciel Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie,
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Małkowski – przedstawiciel Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • prof. dr hab. n. med. Marzena Dominiak – przedstawiciel Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
 • prof. dr hab. n. med. Wojciech Bik – przedstawiciel Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Wydatki związane z działalnością Zespołu są pokrywane z budżetu państwa z części 46 – Zdrowie, działu 851 – Ochrona Zdrowia, rozdziału 85195 – Pozostała działalność, z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki w Ministerstwie Zdrowia.

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz. U.

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

Ministerstwo Zdrowia / zarządzenie ministra zdrowia / nagrody ministra zdrowia / zespół ds. nagród ministra zdrowia dla nauczycieli akademickich
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31