Powołano zespół w sprawie reorganizacji Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie

Źródło: MZ
Medexpress 2019-02-21 13:59

W Dzienniku Ustaw MZ opublikowano zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu dokonanie oceny potrzeby i warunków reorganizacji Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie oraz nadania Instytutowi statusu państwowego instytutu badawczego.

W skład zespołu wchodzą:
1) Przewodniczący – Sławomir Gadomski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia;
2) Zastępca przewodniczącego – Magdalena Przydatek, przedstawiciel Departamentu Kwalifikacji Medycznych i Nauki w Ministerstwie Zdrowia;
3) członkowie:
a) prof. dr hab. n. med. Maciej Krzakowski – konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej,
b) dr n. med. Joanna Didkowska – przedstawiciel Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
c) dr n. med. Beata Jagielska – przedstawiciel Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
d) Eliza Kęska-Leszyńska – przedstawiciel Departamentu Prawnego w Ministerstwie Zdrowia,
e) Agnieszka Beniuk-Patoła – przedstawiciel Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,
f) Magdalena Klimek – przedstawiciel Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia.

Zarządzenie: TU

Źródło: Dz.U.

PDF

Zobacz także