POZ: Co ze stawką kapitacyjną w odniesieniu do wskaźnika udziału teleporad?

Medexpress

Opublikowano 02 wrzesnia 2021, 08:17

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress

Opublikowano 02 wrzesnia 2021, 08:17

Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem wynikają m.in. z porozumienia zawartego w dniu 27 czerwca 2021 r. pomiędzy Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie a Narodowym Funduszem Zdrowia, zgodnie z którym mechanizm kształtowania wysokości stawki kapitacyjnej w odniesieniu do wskaźnika udziału teleporad wypracowany będzie przez zespół powołany przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
Powołany przez ministra zdrowia Zespół do spraw zmian w podstawowej opiece zdrowotnej, podjął uchwałę o zarekomendowaniu stosowania dotychczasowego mechanizmu kształtowania wysokości stawki kapitacyjnej w odniesieniu do wskaźnika udziału teleporad we wszystkich poradach lekarskich
we wrześniu 2021 r.
Utrzymanie ww. mechanizmu przez następny miesiąc wynika z faktu, że zgodnie z danymi dotyczącymi odsetka teleporad udzielonych w POZ w miesiącu lipcu 2021 r. jego stosowanie przyczyniło się do znacznego zmniejszenia liczby teleporad w relacji do liczby porad udzielonych bez pośrednictwa systemów teleinformatycznych.
Zarządzenie: TU
Źródło: NFZ
Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

NFZ / poz / porozumienie zielonogórskie / Stawka kapitacyjna / teleporada
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31