POZ: Co ze stawką kapitacyjną w odniesieniu do wskaźnika udziału teleporad?

Fot. Getty Images/iStockphoto
Medexpress 2021-09-02 08:17
Zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem wynikają m.in. z porozumienia zawartego w dniu 27 czerwca 2021 r. pomiędzy Federacją Związków Pracodawców Ochrony Zdrowia Porozumienie Zielonogórskie a Narodowym Funduszem Zdrowia, zgodnie z którym mechanizm kształtowania wysokości stawki kapitacyjnej w odniesieniu do wskaźnika udziału teleporad wypracowany będzie przez zespół powołany przez ministra właściwego do spraw zdrowia.
Powołany przez ministra zdrowia Zespół do spraw zmian w podstawowej opiece zdrowotnej, podjął uchwałę o zarekomendowaniu stosowania dotychczasowego mechanizmu kształtowania wysokości stawki kapitacyjnej w odniesieniu do wskaźnika udziału teleporad we wszystkich poradach lekarskich
we wrześniu 2021 r.
Utrzymanie ww. mechanizmu przez następny miesiąc wynika z faktu, że zgodnie z danymi dotyczącymi odsetka teleporad udzielonych w POZ w miesiącu lipcu 2021 r. jego stosowanie przyczyniło się do znacznego zmniejszenia liczby teleporad w relacji do liczby porad udzielonych bez pośrednictwa systemów teleinformatycznych.
Zarządzenie: TU
Źródło: NFZ
PDF

Zobacz także