POZ dla każdego

Ostania konwencja Andrzeja Dudy
Fot . Slawomir Kaminski / Agencja Gazeta
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę wprowadzającą bezpłatną opiekę lekarza POZ także dla nieubezpieczonych.
Medexpress 2016-12-27 12:20

- Nie mam planu rewolucji systemu. Pacjenci w ogólnie tych zmian nie odczują. Ta zmiana ma doprowadzić do tego, żeby wszyscy mieli prawo do ubezpieczenia zdrowotnego – tak na początku urzędowania minister Konstanty Radziwiłł zapowiadał zmiany, jakie planuje wprowadzić w ochronie zdrowia.

Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza dwie zasadnicze zmiany. Pierwsza z nich ma na celu przywrócenie dotychczasowych zasad finansowania szczepionek służących do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych. Druga natomiast zmierza do zagwarantowania każdej osobie, która skorzysta ze świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, że nie poniesie kosztów udzielonego jej świadczenia opieki zdrowotnej nawet w przypadku, gdy wystąpią trudności z potwierdzeniem jej prawa do świadczeń.

Powyższe nie oznacza – co podkreślono w uzasadnieniu projektu ustawy – zniesienia obowiązku potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej (świadczeniobiorca nadal będzie potwierdzał prawo do świadczeń, bądź elektronicznie za pośrednictwem systemu eWUŚ, bądź poprzez złożenie oświadczenia albo stosownego dokumentu papierowego). W przypadku jednak, gdy wystąpią problemy z potwierdzeniem jego prawa do świadczeń opieki zdrowotnej, Narodowy Fundusz Zdrowia będzie odstępował od dochodzenia od niego kosztów udzielonych świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej. Zasada ta nie będzie dotyczyła poniesionych przez Narodowy Fundusz Zdrowia kosztów z zakresu leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych dostępnych w aptece, na receptę wystawioną przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Konsekwencję wprowadzenia ww. zmiany stanowi umorzenie postępowań mających na celu wydanie decyzji administracyjnych ustalających obowiązek ponoszenia kosztów udzielonych świadczeń z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej oraz umorzenie postępowań egzekucyjnych zmierzających do uzyskania tych należności.

Ustawa wchodzi w życie co do zasady po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Źródło: prezydent.gov.pl

PDF

Zobacz także