POZ: jak rozliczyć porady związane z wydaniem zaświadczenia osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji? Jest zarządzenie

Medexpress 2020-03-26 08:20

Opublikowano Zarządzenia Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej.

Modyfikacje wprowadzone postanowieniami niniejszego zarządzenia ma na celu sprawozdawanie i rozliczanie porad lekarskich związane z wydaniem zaświadczenia osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji udzielonych od 1 stycznia 2020 roku.

Szacowany wzrost kosztów wprowadzanych zmian 4,58 mln zł.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

PDF

Zobacz także